Derde woensdag in mei `gehaktdag' in Kamer

Vanaf volgend jaar, op de derde woensdag in mei van 2000, voltrekt zich in de Kamer een nieuwe ceremonie: de minister van Financiën presenteert de jaarverslagen van de departementen. En in die jaarverslagen staat hoe de overheid het heeft gedaan op een aantal specifieke terreinen. Compleet met commentaar van de Algemene Rekenkamer. Doel: de controle van de Tweede Kamer op het kabinetsbeleid versterken.

Gisteren overhandigden initiatiefnemer en Tweede-Kamerlid J.van Zijl (PvdA) en demissionair minister Zalm (Finaciën) elk een rapport aan Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven waarin staat hoe de derde woensdag van mei, in de wandelgangen al als `gehaktdag' gedoopt, eruit moet komen te zien.

Meer beleid en minder boekhouden is de bedoeling van Zalm, die vanaf 2001 de begrotingen beter leesbaar, minder technisch en toegankelijker wil maken.

De derde woensdag in mei moet de pendant worden van Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, waarop de begrotingen van de departementen worden gepresenteerd.

Na de derde woensdag van mei volgen in juni de Verantwoordingsbeschouwingen, waarop de Kamer in ieder geval met de premier en de minister van Financiën bespreekt hoe het beleid is uitgepakt.