Correcties

In het artikel `Profeten aller kunsten verenigt u...' (Boeken 21.5.99) werd W.F. Hermans verkeerd geciteerd. In plaats van `Ík weet waarvoor ik moet strijden', zei Hermans: `Ik weet niet waarvoor ik moet strijden'.

In dezelfde bijlage werd een gedicht van Piet Gerbrandy afgedrukt, met een verkeerde slotregel. Hieronder volgt de juiste versie:

Ter vliering neuken boeren hier

hun geesteszieke nichten en hun

varkens veinzen pest.

Hun koppig dweilorkest speelt

op een deel wat opgeruimde

deuntjes.

Morgen schuiven rockers – aan

hun houten koppen slecht lang

haar – in binnensmondse talen

grimmig zwijgend op aftandse

trekkers over land. Ontstemd

gejank verdooft het razen van motoren.

Redactie