Vroegere kabelbedrijven van Philips worden weer verenigd

Twee grote Nederlandse kabelproducenten, Draka uit Amsterdam en NKF uit Delft, gaan een fusie aan. De alliantie wordt gerealiseerd door een bod van Draka op NKF.

Een jaar of twaalf geleden maakten de kabelfabrikanten Draka en NKF nog samen deel uit van Philips' kabeldivisie. Maar het elektronicaconcern besloot in de jaren '86 en '87, uit geldnood en omdat het geen kernactiviteit betrof, deze sector af te stoten. Draka werd via een management buy out afgesplitst en een jaar later bracht Philips NKF zelfstandig naar de beurs. Nu komen de twee, als het gisteren uitgebrachte bod van Draka op NKF slaagt, weer bij elkaar.

,,Een offensieve en geen defensieve strategie'', zei gisteren Draka-topman S. van Kesteren met nadruk in een toelichting. Want de nieuwe combinatie denkt uitstekend gepositioneerd te zijn om te profiteren van de groeikansen die zich vooral voordoen in de sector kabels voor data- en telecommunicatie. Beide directies zeggen dat het samengaan hun de mogelijkheid biedt te groeien en te investeren in de markten voor communicatiekabels en de capaciteit voor glasvezelkabels optimaal te benutten. Door de groei van dataverkeer, mobiele telecommunicatie en videosystemen is dit een veelbelovende markt. Dit zal 40 procent van het nieuwe bedrijf gaan uitmaken. Een kwart van de omzet zal uit standaard- en laagspanningskabels komen voor gebruik in auto's, vliegtuigen en treinen.

Maar het samengaan heeft ook wel degelijk enkele defensieve kantjes. Draka en NKF reageren op de ingrijpende veranderingen die zich de laatste anderhalf jaar hebben voorgedaan in de kabelindustrie. In de sector vindt een wereldwijde herstructurering plaats met veel concentraties en overnemingen. ,,Alles wordt veel internationaler, de hele trend is globalisering. De veranderingen gaan zo snel, we kunnen het plaatje nauwelijks bijhouden'', vertelde NKF-topman A. van de Laar. Kabelbedrijven werken ook steeds nauwer samen met groothandels en met de leveranciers van materialen en grote afnemers. Die ontwikkeling wordt in de hand gewerkt door de zeer sterke groei in de communicatie, de liberalisering van energie en telecommunicatie.

In feite heeft de grillige markt van energiekabels NKF in de armen van collega Draka gedreven. Onderdeel van het samengaan is namelijk dat NKF de productie van energiekabels, goed voor 40 procent van de omzet, verkoopt. ,,Die grilligheid stond ons helemaal niet aan'', zei Van de Laar. NKF maakte in 1997 een winstval door problemen met energiekabels in Duitsland. Een herhaling is niet denkbeeldig. De markt voor energiekabels kent overcapaciteit, groeit niet tot nauwelijks en kenmerkt zich door plotselinge prijzenoorlogen. ,,Wij hebben niet de ambitie en zijn niet in staat op deze markt een grote serieuze speler te worden. Dan moet je daar je consequenties uit trekken'', aldus Van de Laar. Zijn collega Van Kesteren van Draka erkende dat hij wel eerder aan samengaan met NKF had gedacht maar dat juist NKF's grote betrokkenheid bij energiekabels Draka niet aanstond. De kiem voor de fusie werd in feite vorig najaar gelegd toen beide bedrijven een gezamenlijke onderneming oprichtten in China.

De nieuwe combinatie heeft een principe-overeenkomst met Pirelli Cables & Systems (na Alcatel de nummer twee in de wereld van kabelfabrieken) om de energiekabels van NKF over te nemen. De opbrengst van die verkoop, waarmee Draka de overname van NKF deels zal financieren, zal ,,teleurstellend'' zijn. De verkoop zal met een boekverlies gepaard gaan. Over de verkoop van het belang in de Duitse joint venture in hetzelfde segment lopen de onderhandelingen nog.

De directies noemen het samengaan een fusie, maar het heeft in de praktijk meer weg van een overname. Draka biedt 32 euro (70,52 gulden) op alle aandelen NKF, een totaalbedrag van 205 miljoen euro (ongeveer 450 miljoen gulden). De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is ontevreden over het bod. Ondanks het feit dat Draka 30 procent meer biedt, noemt de VEB het bod ,,zeer laag c.q. te laag''. De NKF-koers heeft namelijk lange tijd onder druk gestaan door de winstwaarschuwing in 1997. Ook bleek het fonds gevoelig te zijn voor de Azië-crisis. De VEB vindt dat de aandeelhouders van NKF niet profiteren van de verwachte goede gang van zaken in de komende jaren doordat het bod in contanten wordt betaald. De synergievoordelen komen, aldus de vereniging, louter toe aan aandeelhouders van Draka.

Draka financiert de overname door een uitgifte van nieuwe aandelen, met het cash-geld dat het ontvangt uit het afstoten van onderdelen en met bankleningen, waaronder een overbruggingskrediet. De aandelenemissie, vermoedelijk begin van dit najaar, zal naar verwachting niet groter zijn dan 10 procent van het huidige aandelenkapitaal. De besturen verwachten dat de fusie door ,,vele miljoenen aan synergie-voordelen'' tot een 10 procent hogere winst per aandeel zal leiden. Na de fusie zullen beide bedrijven volledig worden geïntegreerd binnen Draka Holding. NKF zal als beursfonds verdwijnen.

    • Ben Greif