Spanning blijft over het Binnenhof golven

Na de `Nacht van Wiegel' in de senaat verplaatst de aandacht van de politiek zich nu weer naar de afhandeling van het rapport van de Bijlmercommissie. Paars ingeklemd door problemen aan weerszijden van het Binnenhof.

Eerst de Bijlmerramp afwikkelen, dan de kabinetscrisis bezweren. Dat is de volgorde die zich aftekent bij de reanimatie van het tweede kabinet-Kok, ter voorkoming van vervroegde verkiezingen in het komend najaar.

Vorige week waren de rollen omgedraaid. Terwijl alle aandacht zich richtte op de doorgaans in stilte opererende Eerste Kamer, debatteerden Tweede Kamer en enquêtecommissie vrijwel onopgemerkt over het zwaar beladen Bijlmerrapport. Nog steeds is er volop aandacht voor de Eerste Kamer – inmiddels vooral ook voor het gebouw waar informateur Tjeenk Willink dinsdag zijn intrek heeft genomen om de tweede paarse coalitie te redden. Aan de onderhandelingstafel van de informateur zal het functioneren van diezelfde Eerste Kamer de komende dagen onderwerp zijn van gesprekken over `aanvullende' coalitie-afspraken.

Intussen heeft de Tweede Kamer gisteren haar politieke primaat herwonnen, met een venijnig debat over het Bijlmerrapport. Terwijl D66 zich inspande de eigen minister en vice-premier Borst te verdedigen, zette de PvdA een duidelijke stap richting de oppositionele Kamerfracties. Minister Borst zal volgende week alle kracht van argumenten nodig hebben om het Bijlmerdebat van kabinet en Kamer te overleven. Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor haar VVD-collega Jorritsma.

Ruim een week na de `Nacht van Wiegel' blijft de spanning tussen de beide zijden van het Binnenhof heen en weer golven. De paarse fractieleiders spraken gisteren, na hun bezoek aan de informateur, over ,,enige vooruitgang'' (Melkert) en een toestand die ,,zeker niet hopeloos'' is (Dijkstal). De coalitiepartners vechten niet langer. Binnenskamers praten ze weer. Maar de omstandigheden zijn verre van optimaal, in de slagschaduw van het volgende week te voeren Bijlmerdebat.

Leden van de drie coalitiefracties bezweren dat Paars-II absoluut een nieuwe kans moet krijgen. In de fracties wordt al openlijk erover gespeculeerd dat minister Borst die mogelijke `doorstart' niet zal meemaken. Zij zou overwegen, na een stijlvolle verdediging in de Tweede Kamer, de eer aan zichzelf te houden – niet direct weggestuurd door de Kamer, maar wel bereid zelf op te stappen om redenen `van politieke zuiverheid'.BINNENHOF

    • Cees Banning
    • Gijsbert van Es