Rekeningrijden

Paul Peeters en Peter Peters constateren in hun artikel `Rekeningrijden mag geen taboe blijven' (12 mei), dat het verkeersbeleid van de komende jaren draait om marktwerking. Ook BOVAG en RAI zijn een voorstander van marktwerking, maar wel met een aantal kanttekeningen. Marktwerking betekent dat meerdere bedrijven infrastructuur aanbieden en dat meer vraag tot meer aanbod (lees: meer rail en wegen) leidt.

In de Perspektievennota is marktwerking niets anders dan het verdelen van de huidige schaarste door het prijsbeleid van een aanbieder, de overheid. Peeters en Peters suggereren dat door marktwerking het autogebruik meer zal gaan kosten en dat dit vervolgens weer zal leiden tot minder gebruik. Hierbij wordt uitgegaan van verkeerde uitgangspunten. Door een kilometerheffing waarin alle maatschappelijke kosten zijn verdisconteerd, zal het autogebruik op zich niet of nauwelijks duurder worden. Uit een studie van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven blijkt namelijk dat via alle belastingen op aankoop, bezit en gebruik van personenauto's de maatschappelijke kosten meer dan betaald worden. Bij het openbaar vervoer is dat niet het geval en dat zal dus veel duurder worden. Bovendien zullen hogere autokosten mensen niet massaal uit de auto jagen, omdat er geen acceptabel alternatief is en omdat autogebruik het gevolg is van economische groei. Als de bedrijvigheid groeit, neemt ook het totaal aantal autokilometers toe. Ontkoppeling van deze twee zal maar in beperkte mate realiseerbaar zijn.

Verder moeten we stilstaan bij de overige consequenties van kilometerheffing, vooral voor autogebruik. Krijgen alle auto's een verzegeld kastje of worden ze door satellieten gevolgd? Hoe wordt op Europees niveau met deze materie omgegaan, wat zijn de gevolgen voor onze concurrentiepositie? En hoe zit het met de administratieve lastendruk? Een wetsontwerp als rekeningrijden bijvoorbeeld, is voor het bedrijfsleven hier niet op getoetst, terwijl vaststaat dat het bedrijven - en overheid - veel administratieve rompslomp zal bezorgen.

    • Mr John A. Hoekzema
    • Voorz.Stichting Bovag-Rai Mobiliteit