REFORMASI

In het nog te verschijnen boek Reformasi doet Jacob Vredenbregt in briefvorm verslag van het dagelijkse leven in Indonesië. Het boek speelt zich af in 1998, ten tijde van onder meer de monetaire crisis (de krismon), de studenten- en andere onlusten, de val van president Soeharto en de komst van diens opvolger Habibie. In het slothoofdstuk van zijn boek merkt Vredenbregt op dat de gevolgen van de crisis zich steeds sterker doen voelen. (...),,Het aantal bedelaars is enorm toegenomen. Hier en daar hebben ze een vernisje meegekregen doordat ze een liedje zingen, maar soms ook dat niet en houden ze alleen maar de hand op en wijzen naar de mond. Vooral het aantal bedelende kinderen is verveelvoudigd. Een hartbrekend gezicht (...)''

Bijgaande fragmenten zijn afkomstig uit een van de brieven van Vredebregt, waarin hij het straatleven van de bedelaars beschrijft.

Javob Vredenbregt (1926) is antropoloog, kunstverzamelaar en schrijver en woont sinds 1968 in Indonesië. Het tv-programma Grensverleggers van de NCRV zal dinsdag aan hem zijn gewijd (Nederland 1, 22.30 uur).