OOST-TIMOR

Op 8 augustus kunnen de Oost-Timorezen naar de stembus om in een referendum te laten weten of zij in de toekomst wel of niet deel willen uitmaken van Indonesië. Oost-Timor, een voormalige Portugese kolonie, werd in 1975 bezet door het Indonesische leger en een jaar later ingelijfd als zevenentwintigste provincie van Indonesië. Die annexatie is nooit erkend door de Verenigde Naties. Jarenlang voerde een links-nationalistische beweging een guerrilla tegen de Indonesische strijdkrachten. Een deel van het leger wil het wingewest Oost-Timor niet kwijt en algemeen wordt dan ook gevreesd dat door militairen bewapende, pro-Indonesische milities een vrije en eerlijke stemming zullen dwarsbomen, terwijl de regering nu juist de politieke wil toont Oost-Timor los te laten. Er wordt niet aan getwijfeld dat het merendeel van de Oost-Timorezen na een jarenlange ervaring met Indonesische repressie een onafhankelijke staat wil. Gevreesd wordt echter dat het geweld in het omstreden eilanddeel de komende tijd zal toenemen.