Onze eeuw

In Blitzkrieg in de rubriek Onze eeuw (woensdag 26 mei, pagina 1) werd de indruk gewekt dat de Engelse evacuatie uit Duinkerken in 1940 drie dagen duurde. Bedoeld werd drie dagen extra. De totale evacuatie duurde negen dagen.

In München I in de rubriek Onze eeuw (woensdag 19 mei, pagina 1) was sprake van Tsjechië dat werd opgeofferd in München. Dat moest zijn: Tsjechoslowakije. Beneš was dan ook niet de Tsjechische maar de Tsjechoslowaakse president. Daladier was geen president, maar premier van Frankrijk.