Naam van God

De heer Van de Puttelaar doet een voorstel dat redelijk klinkt maar onredelijk is (NRC Handelsblad, 11 mei). Iedereen weet dat vrouwen geen nieuwe godsdienst uit kunnen vinden omdat ze eenvoudigweg het gezag niet hebben om dat te doen. Naar vrouwen wordt niet geluisterd, nu niet en vroeger al helemaal niet.

Godsdienst is een uitvinding van mannen. Zij zijn het die de godsdienst vormgeven. Vandaar dat God de Heer heet en een man is en vandaar dat alle godsdiensten vrouwen discrimineren. Daarom moet God ook Heer blijven heten. Dat is historisch juist en het maakt het voor iedereen duidelijk dat godsdienst mensenwerk is. Want als godsdienst iets te maken zou hebben met God dan was God er voor mannen en vrouwen en dat zou in zijn naam tot uitdrukking komen.

    • May Hobijn