Kamerlid D66 wint geding

Het TweedeKamerlid M.Augusteijn (D66) heeft het kort geding tegen de Groninger stichting Spoor gewonnen. De rechter in Assen vonniste gisteren in kort geding dat Spoor (Schizofrene psychosen onderzoek, onderwijs en rehabilitatie) geen recht heeft op een schadevergoeding van Augusteijn en haar man.

Spoor eiste van het bedrijf MA Research, waarvan het Kamerlid tot 1994 directeur was, een voorschot van 200.000 gulden op een totaal geleden schade van 630.000 gulden.

Volgens de rechter kan het voorschot alleen worden uitgekeerd als zeker is dat MA Research een wanprestatie heeft geleverd. Die conclusie kan nu niet worden getrokken, meent de rechter, omdat er nog een bodemprocedure loopt. Bovendien bestaat het risico dat wanneer nu een schadevergoeding wordt toegekend en de bodemrechter een ander vonnis wijst, het geld moet worden terugbetaald, aldus de rechter in kort geding.

In opdracht van Spoor verzamelde en verwerkte Augusteijns man tussen 1993 en 1995 gegevens in een onderzoek naar nieuwe behandelmethoden van schizofreniepatiënten. Hierbij zou hij tachtig gefingeerde Belgische patiënten hebben opgevoerd die in werkelijkheid niet aan het onderzoek meededen. Volgens de kort-gedingrechter heeft de heer Augusteijn in de bodemprocedure erkend dat hij ten onrechte Belgische patiënten heeft opgevoerd. Toch staat voor de rechter niet vast of en in hoeverre sprake is van een eventuele wanprestatie.

De Asser rechtbank oordeelde vorig jaar in een tussenvonnis dat een deskundigenonderzoek antwoord moet geven op de vraag of en zo ja op welke punten MA Research is tekortgeschoten en hoe groot de eventuele schade is.