ING rekent voor dit jaar op 10 tot 15 pct hogere winst

Bank-verzekeraar ING verhoogt de winstverwachting voor geheel 1999 maar het financiële conglomeraat heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de winst zien dalen met bijna 12 procent tot 1,7 miljard gulden.

In het eerste kwartaal van 1998 was de nettowinst nog ruim 1,9 miljard. In dat kwartaal hadden evenwel bijzondere baten (onder meer de verkoop van aandelen Libertel en Kredietbank België), die 643 miljoen in het laatje brachten, een belangrijk aandeel in de winsttoename.

Voor het gehele jaar rekent de top van ING op een winstgroei van 10 à 15 procent, ondanks het feit dat in de nettowinst over '98 een bedrag van 1,7 miljard aan bijzondere baten was begrepen. Begin deze maand stelde ING-topman G. van der Lugt nog dat de nettowinst dit jaar de 5,8 miljard van vorig jaar zou overtreffen.

De verkoop van het 20 procents belang in de Nationale Investeringsbank (NIB) aan de pensioenfondsen ABP en PGGM is de reden dat het concern de winstprognose heeft opgeschroefd. Die verkoop zal in de komende maanden een incidentele winstbijdrage opleveren van 627 miljoen.

De operationele nettowinst ging in het eerste kwartaal met 31,8 pct omhoog tot 1,7 miljard. De operationele nettowinst uit verzekeringsactiviteiten groeide met 20 pct en die van de bancaire activiteiten ging maar liefst met ruim 50 pct omhoog.

De bijdrage van de verzekeringstak aan de nettowinst van de groep was 55,7 pct, die van de bankactiviteiten 44,3 pct.

De winst per aandeel ING daalde in het eerste kwartaal met 15,9 pct van 2,12 tot 1,79 gulden.

De zakenbank ING Barings liet ten opzichte van het tweede halfjaar van '98 een sterk herstel zien. De risicokosten zijn bij ING in het voorbije kwartaal fors gedaald; de bancaire bedrijfslasten daalden met bijna 2 pct. Het door de groep beheerde vermogen nam met 8 pct. toe.

De beurs wachtte vanochtend met spanning op de kwartaalcijfers van ING. Het fonds liet vlak na de opening een lichte stijging zien, maar was aan het eind van de ochtend onveranderd op 53,05 euro. Volgens een beursanalist waren de omzetten echter niet groot.