Houthoff en Buruma vinden `kritische massa'

De advocatenkantoren Buruma Maris en Houthoff maakten gisteren bekend te fuseren. Drijfveer: kritische massa bereiken om in Europa een rol van betekenis te blijven spelen.

De jonge advocaten van de Amsterdamse vestiging van Loeff Claeys Verbeke organiseerden in de zomer van 1997 een feest bij roeivereniging Nereus. Dat was om de voorgenomen fusie met het Haagse kantoor Buruma Maris kleur te geven. Het leek de jonge balie van Loeff lollig de feestgangers een T-shirt aan te bieden met de tekst: `Ik ben in Den Haag wezen kijken en ik vond er geen fuck aan.' De oude garde vond dat te beledigend en op het hemd kwam uiteindelijk een Staatsloterij-achtig logootje van een grote vis die een kleintje opslokt. Drie maanden later spatte de fusie uiteen wegens `te grote cultuurverschillen'. Het zat niet goed met `de chemie'.

,,Nu wel,'' menen maatschapsvoorzitters mr. E.M. Enschedé (Buruma Maris) en mr. J.M.F. Dingemans (Houthoff), die gisteren de fusie van beider kantoren bekendmaakten.

Moesten Loeff en Buruma indertijd maanden aan elkaar snuffelen om tot een intentieverklaring te komen, tussen Buruma en Houthoff was het in anderhalve week – ,,misschien twee'', aldus Enschedé – bekeken. Houthoff is met 170 advocaten en notarissen tweeënhalf keer groter dan Buruma, maar belangrijker was dat ,,heel snel bleek dat we elkaar goed verstaan en onmiddellijk begrepen'', aldus Enschedé.

Dingemans spreekt van een eenvoudige fusie: ,,Het is bij wijze van spreken een kwestie van borden en briefpapier. Wij zitten in Rotterdam en Amsterdam, Buruma zit in Den Haag. Dat bijt elkaar dus niet. Integendeel: a perfect fit.''

Dit geldt niet alleen de locaties, maar vooral ook de rechtsgebieden waarop beide kantoren actief zijn. Buruma is sterk in bouw en vastgoed, bestuursrecht, energie en telecommunicatie. Houthoff is gespecialiseerd in de financiële en transactie-praktijk en heeft een groot deel van de verzekeringsbranche als cliënt. ,,Houthoff Buruma behoort zowel kwalitatief als cijfermatig tot de top vijf van Nederland'', aldus Enschedé. Dingemans: ,,Wij bestrijken vrijwel alle rechtsterreinen. Alleen straf- en familierecht doen we niet.''

Anders dan de megafusie met een aantal buitenlandse kantoren die het van oorsprong Utrechtse kantoor Derks Star Busmann Hanotiau vorige maand bekendmaakte, is de krachtenbundeling van Houthoff en Buruma puur nationaal. Uitvloeisel ervan is dat Buruma weer een groep fiscalisten in huis krijgt, amper twee maanden nadat zes partners, gespecialiseerd in belastingrecht, overstapten naar het Haagse kantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Deze reus, die vorig jaar met het angelsaksische Linklaters & Alliance in zee ging, heeft onder meer concerns als Shell, Unilever en Philips als klant.

,,Je kunt niet zonder fiscalisten'', zegt Enschedé. ,,Het is dus heel mooi om ze zo weer binnen te krijgen.''

Houthoff streefde al enkele jaren naar een groter verband. Dingemans: ,,Wij zagen in zekere zin met lede ogen aan dat Buruma Maris en Loeff Claeys Verbeke samen wilden gaan. Toen dat niet doorging, was dat voor ons een meevaller; Nederland is op `advocatuurlijk' gebied immers behoorlijk uitgefuseerd. Het vertrek van Buruma's fiscalisten heeft voor een versnelling gezorgd. Als je natuurlijke partners bent, kan het vlot gaan.''

Zoals alle grote Nederlandse advocatenkantoren worden ook Buruma en Houthoff met de vraag geconfronteerd hoe zij als juridisch dienstverlener moeten reageren op een steeds uniformer Europa en een steeds opener Nederlandse economie. Om bijvoorbeeld grote bedrijven die zich in Nederland willen vestigen van juridisch advies te kunnen dienen, kiezen sommige Nederlandse kantoren voor een Europees economisch samenwerkingsverband. Daarbij wordt afgesproken dat de deelnemende kantoren cliënten naar elkaar verwijzen. Zo maakt Houthoff deel uit van de Conference of European Lawyers, een verbond van vier topkantoren in Duitsland, Frankrijk en België.

Een andere benadering is een gelijkwaardige fusie met buitenlandse kantoren, waartoe Derks Star Busmann Hanotiau onlangs besloot, in navolging van Stibbe Simon Monahan Duhot en Loeff Claeys Verbeke. ,,Maar dat vraagt helemaal om cultuurproblemen'', vindt Dingemans.

Nog een mogelijkheid is opening van buitenlandse vestigingen, zoals Nauta Dutilh deed. Dit kantoor heeft inmiddels zeven buitenlandse vestigingen en een corresponding office. Ook zouden Nederlandse kantoren zich kunnen laten overnemen door een groot internationaal kantoor.

Dat zowel Houthoff als Buruma snel tot schaalvergroting moest komen stond voor beide voorzitters vast. Dingemans: ,,Je hebt als full service kantoor een zekere kritische massa nodig. Je wilt cliënten ook in het buitenland kunnen bedienen en omgekeerd moeten buitenlandse bedrijven hier terechtkunnen. Dat hoort bij een Europa dat steeds meer één wordt.''

    • Bram Pols