Gemeente Den Haag wil extra snelweg aanleggen

Den Haag onderzoekt samen met haar randgemeenten de mogelijkheid om een nieuwe snelweg aan te leggen die de binnenstad verbindt met het knooppunt Ypenburg (A13/A4). Deze 'Rotterdamsebaan' moet het dagelijkse verkeersaanbod op onder meer de Utrechtsebaan (A12) op termijn terugdringen.

Bij de gemeente Den Haag bestaan al enige tijd plannen voor de aanleg van een extra snelweg die de stad moet ontsluiten, maar tot op heden was er nog geen keuze gemaakt voor een bepaald tracé. Den Haag en de randgemeenten hebben gisteren hun voorkeur uitgesproken voor het zogenoemde Trekvliettracé. De nieuwe weg moet dan vanaf de centrumring via het industriegebied Binckhorst en de Trekvliet het verkeer naar de A13 in richting van Delft en Rotterdam leiden.

Volgens de plannen zou de nieuwe snelweg op zijn vroegst in het jaar 2010 in gebruik kunnen worden genomen. Er zal worden onderzocht of een deel van het Trekvliettracé ondergronds kan worden aangelegd. Daarbij wordt gedacht aan een tunnel van circa 2,5 kilometer lang met één rijstrook per richting. De bouwtijd van de tunnel zou circa vier jaar in beslag nemen.

De gemeente Den Haag rekent erop dat de aanleg van de nieuwe weg voor een deel door het rijk zal worden gefinancierd. Er is nog geen schatting gemaakt van de totale kosten die gemoeid zijn als het Trekvliettracé daadwerkelijk zal worden aangelegd.

De aanleg van de nieuwe weg is volgens Den Haag noodzakelijk omdat op dit moment het overgrote deel van het autoverkeer aan de oostkant via de Utrechtsebaan de stad binnenkomt. In de loop van de jaren is het verkeersaanbod zo sterk gegroeid dat er dagelijks verkeersopstoppingen staan. In de periode van 1992 tot 1998 is het verkeer op de Utrechtsebaan per etmaal in beide richtingen gegroeid van 138.500 naar 162.000 auto's. De verwachting is dat het aantal auto's de komende jaren nog verder zal stijgen, mede omdat er plannen liggen om nieuwe bedrijfsterreinen rondom de binnenstad aan te leggen.

In Den Haag wordt op dit moment in de binnenstad gewerkt aan twee tunnels die het verkeer (de Koningstunnel nabij het Centraal Station) en het openbaar vervoer (de tramtunnel in het centrum) onder de grond moeten gaan leiden.