Fiat NAVO voor voedseldroppings

De NAVO is bereid Russische transportvliegtuigen voedsel te laten droppen boven Kosovo. De droppings zijn een initiatief van de humanitaire organisatie Fokus, die bestaat uit Zwitserse, Griekse en Russische organisaties.

Als Fokus een gedetailleerd vluchtschema indient, aldus een bron bij de alliantie, zal de NAVO een korte periode bepalen waarin een luchtcorridor beschikbaar is voor de transportvliegtuigen. Dat betekent dat er op dat moment geen NAVO-bombardementen zullen plaatshebben in dat gebied. Ook met humanitaire transporten van Fokus over de weg houdt de NAVO rekening. Volgens een hoge diplomaat levert de NAVO met deze beloftes wel veel in aan aanvalscapaciteit.

In Kosovo verblijven naar schatting nog 600.000 tot 700.000 Albanezen die zich verschuilen zich in de bergen en in afgelegen dorpen en nauwelijks aan voedsel kunnen komen. De NAVO onderzoekt al wekenlang mogelijkheden om zelf voedseldroppings uit te voeren, maar oordeelde tot nu toe dat dit te gevaarlijk zou zijn. De vliegtuigen zouden immers laag moeten vliegen en een gemakkelijk doel zijn voor Joegoslavische luchtafweer. Ook was het de vraag of de voedselpakketten wel bij de Kosovaren terecht zouden komen en niet bij Joegoslavische en Servische soldaten.

De NAVO maakt zich zorgen over berichten dat er nog steeds olie Joegoslavië wordt ingevoerd via de Donau. De alliantie oefent druk uit op de Oekraïne, Bulgarije en Roemenië om een eind te maken aan deze transporten. De olie zou in Oekraïense havens worden ingelaten en afkomstig zijn uit Rusland. Moskou weigert zich aan te sluiten bij het vrijwillige olie-embargo van de NAVO en de EU. De NAVO heeft naar eigen zeggen veel olie-opslagplaatsen en alle raffinaderijen in Joegoslavië vernietigd. Om olie-aanvoer via zee te voorkomen stemden de NAVO-ambassadeurs gisteren in met een zogeheten visit and search regime, dat het mogelijk moet maken schepen te doorzoeken op olie. Maar over de voorwaarden waaronder dit zal gebeuren is nog geen overeenstemming bereikt.

    • Birgit Donker