Dijkstal wilde niet nog jaar wachten

Frits Bolkestein trad vorig jaar tegen zijn zin meteen na de kabinetsformatie terug als fractieleider van de VVD. Bolkestein wilde nog een jaar aanblijven, maar Hans Dijkstal blokkeerde dat voornemen omdat hij direct als fractieleider wilde beginnen.

Dat zegt Hans Dijkstal in de vandaag verschenen biografie `Bolkestein, portret van een liberale vrijbuiter' van de Vrij Nederland-journalisten Max van Weezel en Leonard Ornstein.

Voor hij in de jaren zeventig lid van de VVD en kandidaat van die partij voor de Tweede Kamer werd, heeft Frits Bolkestein overwogen lid van de PvdA te worden. Volgens de toenmalige fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Ed van Thijn, ambieerde Bolkestein destijds in de PvdA een plaats ,,rechts van Duisenberg'', die indertijd minister van Financiën was.

Bolkestein ontkent in het boek zelf dat hij ten tijde van het kabinet-Den Uyl ('73-'77) nog over zijn eventuele toetreding tot de PvdA heeft gesproken, hij meent dat zo'n gesprek jaren eerder was gevoerd. Maar Van Thijn zegt er zeker van te zijn dat het was tijdens het kabinet-Den Uyl.

In hun 313 pagina's tellende boek over de vroegere minister van Defensie ('88-'89), staatssecretaris van Economische Zaken ('82-'86) en VVD-fractieleider ('90-'98) maken Ornstein en Van Weezel aan de hand van interviews met VVD-toppers uit de jaren zeventig duidelijk dat Bolkestein aanvankelijk niet zo erg welkom was als Kamerlid, wat hij werd in januari '78, na de vorming van het eerste kabinet-Van Agt ('77-'81).

De toenmalige partijvoorzitter Korthals Altes en partijleider Wiegel waren nogal sceptisch over de volgens Wiegel ,,hoogst ongebruikelijke'' wijze waarop ,,de vreemde vogel'' Bolkestein met een eigen ,,beroepslobbyist'' campagne voor een goede plaats op de VVD-kandidatenlijst had gevoerd. Latere VVD-ministers als De Korte en Van Eekelen zagen in Bolkestein een concurrent op `hun' beleidsgebieden.

In de VVD-fractie gedroeg Bolkestein zich destijds bovendien als ,,een arrogante man'', een ,,absolute loner'', zegt het vroegere fractielid Franssen, nu burgemeester van Zwolle.