BOEKEN

Een greep uit de vele boeken over Indonesië:

De waaier van het fortuin. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950.

Lijvig overzichtswerk van de geschiedenis van de Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel tussen 1595 (het jaar dat de eerste Nederlanders Azië bereikten) en 1949 (het jaar dat Nederland de soevereiniteit aan Indonesië overdroeg).

Zowel handel, politiek en cultuur komen uitgebreid aan bod. Auteur J.J.P. de Jong biedt een fijnzinnige synthese van de discussies over het Nederlandse kolonialisme.

Inclusief uitgebreide bibliografie en glossarium.

SDU Uitgevers, Den Haag, 1998, 79,90 gulden.

Geschiedenis van Indonesië.

Overzichtswerk belicht zowel de oudste als de nieuwste historie van Indonesië: de oude samenleving van vissers, boeren en nomaden, de introductie en expansie van de islam, maar ook de overdracht van Nieuw-Guinea in 1962. Het boek werd samengesteld door een Leidse

redactie ter gelegenheid van het project Bouwstenen voor intercultureel onderwijs.

Frans van Baardewijk e.a., Walburg Pers, Zutphen, 1998, 39,50 gulden.

Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomschrijving 1912-1940.

In zijn proefschrift (ruim 600 pagina`s) maakt Bob de Graaff een grondige analyse van de besluitvormingsprocessen van, en de verhoudingen op het voormalige ministerie van Koloniën in het vooroorlogse Nederland.

De Graaff betoogt dat ministers, landvoogden en ambtenaren zich reeds in een vroeg stadium realiseerden dat Nederland de koloniale taakomschrijving niet zou kunnen naleven. Indië was volgens hem `een angstig bezit'. SDU Uitgevers, Den Haag, 1997, 85,00 gulden.

Tussen Banzai en Bersiap. De afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

De Nederlandse overheid stond na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 voor een aantal zware taken: hulpverlening aan ontheemde krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden, zuivering van het overheidsapparaat en de afvoer van de Japanse bezettingsmacht.

De uitvoering van deze taken werd doorkruist door de Indonesische revolutie, die leidde tot een nieuwe oorlog:

die tussen de Republik Indonesia en Nederland. In hun boek beschrijven auteurs Touwen-Bouwsma en Groen hoe de regering handelde. SDU Uitgevers, Den Haag, 1996, 34,90 gulden.

De Lijkentrein.

Journalistiek-historische reportage van Ad van Liempt. De journalist reconstrueert aan de hand van geheime documenten en vraaggesprekken een gebeurternis die uit het Nederlandse collectieve geheugen lijkt te zijn gewist: de Bondowoso-affaire. Op 23 november 1947 bewaakten Nederlandse militairen in Oost-Java een goederentrein met honderd gevangenen – op de warmste dag van het jaar.

Toen na veertien uur de deuren opengingen, bleek bijna de helft van de inzittenen te zijn overleden. Hoe kon het gebeuren, is de juiste vraag die Van Liempt zichzelf stelt. SDU Uitgevers, Den Haag, 1997, 29,90 gulden.

Gordel van scharlaken. Indonesië achter de glimlach.

Raamvertelling waarin het dagboek van Saleh, oud-bestuurder te Limboto, centraal staat. Over corruptie, extreme armoede en andere wantoestanden. Na zijn aangetreden merkt Saleh dat je over sommige zaken beter kunt zwijgen.

Hij is daartoe niet en staat. Haroes, uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 1998, 24,90 gulden.

In een warung aan de zuidzee - verhalen uit Indonesië.

Verzameling verhalen van oud-correspondent Dirk Vlasblom over het dagelijks leven in Indonesië: de warungs, dangdut-lokalen, kampongs, begraafplaatsen, desa's en vergeten stranden. Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, 1998, 29,90 gulden.

Eeuwig Indië.

Kester Freriks woonde tot zijn vierde in Jakarta en bundelde mooie Indische maar ook Nederlandse jeugdherinneringen. Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 27,90 gulden.