Vanhecke

In het artikel De grote boeman (in het Zaterdags Bijvoegsel van de krant van 22 mei, pagina 37) staat als voorzitter van het Vlaams Blok vermeld Johan Vanhecke. Daar had moeten staan Frank Vanhecke.