Raad van State: zeearenden mogen komen

De bezwaren van de stichting Faunabescherming tegen de komst van zeearenden zijn definitief afgewezen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De Stichting Faunabescherming had bij het rechtscollege hoger beroep aangetekend tegen de plannen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om zeearenden naar Nederland te laten komen. Volgens Faunabeheer zijn deze vogels heel goed in staat op eigen kracht de weg naar Nederland te vinden, mits de omstandigheden goed zijn. Bovendien zitten er aan het project voor de vogels nogal wat risico's en kan de introductie verstorend werken op andere diersoorten, aldus Faunabeheer. (ANP)