Privatisering bezorgt CBA groot tekort

De arbeidsbureaus hangt volgend jaar een tekort van 500 miljoen gulden boven het hoofd. Met dat doemscenario houdt het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) rekening bij de privatisering vanaf 2000.

,,Arbeidsvoorziening bevindt zich op de rand van de afgrond'', bericht het weekblad Vrij Nederland deze week. Naast het dreigend tekort van 500 miljoen gulden, op een budget van 1,3 miljard, speelt ruzie tussen de regionale arbeidsbureaus en hun hoofdkantoor in Zoetermeer de Arbeidsvoorziening parten. ,,De verhoudingen zijn flink verziekt.'' In Amsterdam is de situatie geëscaleerd en staat directeur R. Elshoff sinds vorige week op non-actief omdat hij bezig zou zijn ,,zijn organisatie los te weken van Zoetermeer''.

CBA-woordvoerder C. Sleddering stelt in een reactie dat het conflict ,,onder andere'' draait om ,,meningsverschillen over de te voeren strategie en de hiërarchische verhoudingen binnen Arbeidsvoorziening.''

Het dreigende tekort van een half miljard noemt hij een worst case scenario. Tenzij het in het regeerakkoord vastgelegde plan van demissionair minister De Vries (Sociale Zaken) door de kabinetscrisis vertraging oploopt, worden de arbeidsbureaus op 1 januari 2000 deels geprivatiseerd. Het Reïntegratiebedrijf Arbeidsvoorziening, dat in opdracht van gemeenten en uitkeringsinstanties werklozen aan werk probeert te helpen, moet dan concurreren met andere bemiddelaars, zoals uitzendbureaus. Nu geldt nog `gedwongen winkelnering' bij Arbeidsvoorziening, straks niet meer. ,,Als alle gemeenten en uitvoeringsinstellingen hun budget voor reïntegratie straks bij andere aanbieders besteden, kost ons dat 500 miljoen. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat dit daadwerkelijk gebeurt, maar we moeten daar toch rekening mee houden'', aldus Sleddering.

Tweede-Kamerlid en vice-fractievoorzitter van D66 B. Bakker heeft aanwijzingen dat gemeenten slechte ervaringen hebben met de arbeidsbureaus. ,,Arbeidsvoorziening heeft te veel achterover geleund, veel gemeenten willen van de samenwerking af. Tal van andere initiatieven voor de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden blijken effectiever dan de werkwijze van de arbeidsbureaus.''

Bakker wil van demissionair minister de Vries weten wat hij gaat doen aan de problemen bij Arbeidsvoorziening. Vorig jaar heeft de minister al 150 miljoen gulden beschikbaar gesteld om de acute liquiditeitsproblemen op te lossen. Bakker: ,,Die problemen zijn blijkbaar nog steeds niet opgelost. De overheid moet niet voortdurend geld in een failliete boedel blijven stoppen, als Arbeidsvoorziening dat zou blijken te zijn. De Vries moet daar snel duidelijkheid over verschaffen.''

Het CBA ontkent ten stelligste dat sprake zou zijn van een failliete boedel.