Papoea's willen stemming boycotten

De eerste democratische verkiezingen in Indonesië in meer dan veertig jaar dreigen averij op te lopen door een kiezersboycot in 's lands oostelijkste provincie, Irian Jaya.

Separatistische hartstochten laaien er hoog op en de lopende campagne wordt aangegrepen om de afscheidingseisen kracht bij te zetten.

Maandag ontaardde een verkiezingsbijeenkomst in een dorp in de Baliemvallei in een spontane manifestatie voor een onafhankelijk West-Papoea. Zo'n 3.000 leden van het Lani-volk riepen in het dorp Pirime, 80 kilometer ten westen van de districtshoofdstad Wamena, leuzen tegen de verkiezingen en voor onafhankelijkheid. De meeste aanwezigen zeiden dat zij de stembusgang op 7 juni zullen boycotten.

In Wamena, het enige stadje in de Baliemvallei, en in de omringende dorpen beschuldigen Irianezen Indonesië van grootschalige schendingen van de mensenrechten. Jakarta wordt ervan beticht in de 35 jaar die zijn verstreken sinds de overdracht van Nieuw Guinea door Nederland aan Indonesië van de provincie een wingewest te hebben gemaakt. De exploitatie van het koper, het goud en het tropische hardhout zou Irian Jaya inkomsten noch banen hebben opgeleverd.

Strijders van de afscheidingsbeweging Organisasi Papua Merdeka (Organisatie voor een vrij Papoea, OPM) zeggen de laatste weken openlijk dat zij de verkiezingen zullen dwarsbomen en dat ze bereid zijn te sterven voor hun zaak. De OPM, die enkele honderden, voornamelijk met pijl en boog en oude geweren uitgeruste guerrilla-strijders telt, heeft de laatste tijd zijn operaties hervat, wat de Indonesische troepen ter plaatse heeft bewogen het grensgebied met buurland Papoea Nieuw Guinea tot militair operatieterrein te verklaren.

IJveraars voor onafhankelijkheid hebben het einde van de periode-Soeharto, vorig jaar, aangegrepen om hun campagne openlijk te voeren. De bevolking van hele dorpen in het centrale bergland van Irian jaya heeft geweigerd zich als kiezers te laten registreren omdat geen van de meedingende politieke partijen de onafhankelijkheidseis steunt. De dagelijkse campagne-bijeenkomsten in Wamena trekken slechts een handjevol met vrachtwagens aangevoerde partij-activisten. (Reuters).