Nieuwe Eerste Kamer

De gisteren gekozen Eerste Kamer heeft de volgende samenstelling:

CDA (20 zetels, was 19): herkozen: J. van Leeuwen, G.J.M. Braks, E.M.H. Hirsch Ballin, J. Baarda, F.J.M. Werner, J.J.A.M. van Gennip, P.B. Boorsma, H. Eversdijk, W.F.C. Stevens, H. Hofstede; nieuw gekozen: P.C. Lodders-Elfferich, J.J.Th. van den Hul-Omta, P.R.H.M. van der Linden, A.H.M. Dölle, Y.E.M.A. Timmermans-Buck, M.L. Bemmelmans-Videc, J.J.L. Pastoor, E.P. de Jong, H.E.S. Woldring en W. Lemstra.

VVD (19 zetels, was 23): herkozen: F. Korthals Altes, L. Ginjaar, H. Wiegel, N.H. van den Broek-Laman Trip, W.F. van Eekelen, D.J.D. Dees, M.J. Varekamp, L. Hilarides, F.M. Roscam Abbing-Bos, P.J.H.M. Luijten, J. Rensema, L.M. de Beer, N.G. Ketting, J.J. van Heukelum: nieuw gekozen: H.M. Dupuis, M.E. Bierman-Breukema toe Water, U. Rosenthal, P. Swenker en E.M. Kneppert-Heynert.

PvdA (15 zetels, was 14): herkozen: G. Lycklama à Nijeholt, M.A.M. Wöltgens, F. le Poole, E. ter Veld, M.F. Jaarsma-Buijserd, E.C.M. Jurgens; nieuw gekozen: M.C. Miedertsma, J. Stekelenburg, W.J. Witteveen, I.Y. Tan, E. van Thijn, F.W.C. Castricum, D.J. Wolfson, R. Rabbinge en T.R. Doesburg.

GroenLinks (8 zetels, was 4): herkozen: W.T. de Boer, J.H. Zwerver, T. Pitstra, J.A. Schoondergang-Horikx; nieuw gekozen: D.J.B. de Wolff, B. van Schijndel, J.J.M. van der Lans en L.H.G. Platvoet.

D66 (4 zetels, was 7): herkozen: E.H. Schuyer; nieuw gekozen: J.C. Terlouw, W. Sorgdrager en J. Kohnstamm.

RPF-GPV (4 zetels, was 2): herkozen: E. Schuurman, K. Veling; nieuw gekozen: C. van Bruchem en J.P. de Vries.

SGP (2 zetels, was 2): herkozen: G. Holdijk en G. van den Berg.

SP (2 zetels, was 1): nieuw: R.F. Ruers en D. van Vugt.

Onafhankelijke Senaatsfractie (1 zetel, was 1): herkozen: M. Bierman.