Kabinetscrisis

Is een afgestemd wetsvoorstel voor een correctief referendum een kabinetscrisis waard? Ik vind van niet. Het voorstel was elitair in die zin dat de wens daartoe niet in brede lagen van de bevolking lijkt te leven, maar slechts bij een beperkte groep goedbedoelende staatsrechtelijke idealisten. De kabinetscrisis waarvoor D66 heeft gekozen lijkt dan ook meer in het belang van haar eigen partij dan in het landsbelang.

Ik heb begrip voor hun redenen van geloofwaardigheid, maar die kun je niet verbinden aan het gedrag van derden. D66 heeft voor mij haar geloofwaardigheid reeds bewezen doordat zij van haar kant al het mogelijke gedaan heeft om de volksraadspleging mogelijk te maken. De democratie besliste echter anders. Als D66 werkelijk de stem van het volk respecteert, accepteert zij haar verlies en werkt zij mee aan het herstel van de door datzelfde electoraat overduidelijk gewenste paarse coalitie.

    • R.M. Dikken