Honderd miljoen helpt niet veel

De honderd miljoen gulden die het kabinet vorig jaar bestemde voor kunstaankopen, verandert niets aan het probleem van de te magere budgetten van de musea. De Raad voor Cultuur heeft becijferd dat de nieuwe aankoopregeling, die moet worden uitgevoerd door de Mondriaan Stichting, aan rente jaarlijks slechts drie miljoen gulden zal opleveren voor alle musea samen.

Van de honderd miljoen moeten ook nog eventuele aankopen in het kader van de Wet Behoud Cultuurbezit worden gedaan, de wet om te voorkomen dat voor Nederland belangrijke kunst naar het buitenland verdwijnt. Het bedrag moet niet worden verward met de 110 miljoen die vorig jaar uit de gelden van De Nederlandsche Bank voor kunst werd bestemd en reeds grotendeels aan een Mondriaan is gespendeerd.