Haringvangst volgend jaar ongeveer gelijk

Europese vissers kunnen volgend jaar ongeveer evenveel haring opvissen als dit jaar. Dit hebben de visserijbiologen van het Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) gisteren geadviseerd aan de Europese Unie. De biologen adviseren net als vorig jaar om circa 250.000 ton haringen in de Noordzee te vissen.

Het aantal haringen in de Noordzee heeft zich iets langzamer herstelt dan verwacht. De biologen schatten nu 1,1 miljoen ton haring in de Noordzee. Dat is bijna genoeg voor voldoende aanwas in de toekomst. Het herstel is te danken aan de lagere visquota in de jaren 1996 en 1997. De Europese ministers van Visserij bepalen de maximale vangsthoeveelheid voor volgend jaar pas in december. De EU moet hierover eerst met Noorwegen onderhandelen. De Nederlandse vissers krijgen een vast percentage van het Europese quotum. (ANP)