EP'ers mogen spreken in Kamer

Nederlandse Europarlementariërs krijgen binnenkort waarschijnlijk spreekrecht in de Tweede Kamer.

De Commissie van de Werkwijze heeft hierover een voorstel ingediend bij het presidium van de Tweede Kamer. Het presidium zal er binnenkort een oordeel over geven. In het voorstel staat onder meer dat Europarlementariërs deel mogen nemen aan commissievergaderingen. Er wordt nog gekeken of daarvoor ruimte gemaakt kan worden in het reglement van orde van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft het voorstel voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

De invoering van spreekrecht voor Europarlementariërs in de Tweede Kamer zou de communicatie tussen de nationale overheid en `Europa' moeten bevorderen. Zowel Kamerleden als Europarlementariërs weten nu vaak niet waar de ander mee bezig is. Toch worden steeds meer wetten en regels in Brussel gemaakt.

De nationale overheid kan de betrokkenheid van de burgers bij Europa bevorderen door de Europarlementariërs spreekrecht te geven.

Eerder bleek al dat er in de Tweede Kamer een meerderheid te vinden is om Europarlementariërs spreekrecht te geven. De coalitiepartijen hebben het spreekrecht voor Europarlementariërs al langere tijd op hun verlanglijstje staan, PvdA en D66 zelfs in het verkiezingsprogramma. De VVD was eerst tegen, maar lijkt nu ook achter het voorstel te staan.

De Democraten schrijven in hun verkiezingsprogramma `Bewogen in Beweging' van vorig jaar: ,,De controle op de Nederlandse bewindslieden wordt versterkt door de Nederlandse leden van het Europees Parlement spreekrecht te geven in de commissievergaderingen van de Tweede Kamer over Europese aangelegenheden.''

Ook het CDA pleitte begin dit jaar bij monde van zijn fractieleider in het Europarlement, H. Maij-Weggen, voor spreekrecht in de Tweede Kamer. ,,Naarmate het Europees Parlement sterker wordt, willen nationale parlementen nauwer betrokken worden bij de besluitvorming en beter worden geïnformeerd'', aldus Maij-Weggen.

J. Wiebenga, VVD-lijsttrekker in Europa, liet eerder weten het idee van spreekrecht ,,op het eerste oog aantrekkelijk'' te vinden, maar noemt het ,,een kwetsbare institutionele maatregel''.