Duizenden kernkoppen tegen twintig

China mag cruciale informatie over Amerikaanse kernwapens hebben bemachtigd, voorlopig valt het Chinese nucleaire arsenaal in het niet bij het Amerikaanse. Beschikt Washington over vele honderden moderne intercontinentale raketten en duizenden kernkoppen, Peking heeft niet meer dan twintig verouderde raketten met zo'n groot bereik, elk voorzien van één kernkop.

Het staat niet vast of China de technologische capaciteit, de geschoolde mankracht en het geld heeft om in de praktijk een nieuwe generatie kernwapens te bouwen die een bedreiging voor Amerika kan vormen. Tot het zover is behouden de Verenigde Staten, in de woorden van het rapport-Cox, ,,een overweldigend overwicht aan strategische kernwapens, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht''. Het Amerikaanse arsenaal aan intercontinentale kernwapens bestaat, aldus de Wall Street Journal, uit 550 op land geplaatste raketten met 2.000 kernkoppen, 18 nucleaire onderzeeërs met 3.456 kernkoppen en negentig bommenwerpers met nog eens 1.750 kernkoppen. China kan daar, voor zover bekend, niet meer tegenover stellen dan 18 tot 20 raketten voorzien van elk één kernkop.

China werkt aan een modernisering van zijn nucleaire arsenaal, dat nu vooral berust op technologie van de jaren vijftig. Die modernisering kan zich uitstrekken tot intercontinentale raketten, die het vasteland van de Verenigde Staten kunnen bereiken. Maar voorlopig lijkt het erop dat Peking er vooral op uit is om Taiwan te intimideren met de ontwikkeling en plaatsing van raketten voor kortere afstand.

Rapport-Cox www.nrc.nl/Doc