D66 streeft naar herstel coalitie

Woede heeft plaatsgemaakt voor wijsheid, zeggen D66'ers. Stuurde D66 vorige week nog aan op een breuk in het kabinet-Kok, vandaag wordt er weer druk onderhandeld over een herstel van de coalitie. ,,Pinksteren is nog nooit zo goed gevallen.''

De D66-fractie in de Tweede Kamer wil serieus meewerken aan voortzetting van de paarse coalitie. D66-leider De Graaf heeft gisteren van zijn fractie ruimte gekregen om te onderhandelen over inhoudelijke voorstellen die moeten leiden tot reconstructie van het tweede kabinet-Kok.

De fractieleiders van PvdA en VVD, Melkert en Dijkstal, hebben gisteren aan informateur Tjeenk Willink duidelijk gemaakt dat D66 zelf bereidheid moet tonen om terug te keren in de coalitie, voordat kan worden gesproken over concrete voorstellen. De VVD weigert mee te werken aan concessies die verder gaan dan de afspraken die vorig jaar zomer in het regeerakkoord zijn vastgelegd. De PvdA ziet mogelijkheden om afspraken te maken over bestuurlijke vernieuwing die zouden kunnen gelden als `aanscherping' van het regeerakkoord.

D66-fractieleider De Graaf zou vanmiddag als eerste van de drie coalitiepartijen een vervolggesprek voeren met informateur Tjeenk Willink. D66 wil van PvdA en VVD garanties dat er een ,,betekenisvolle'' handreiking wordt gedaan. ,,We willen niet met een zeperd uit de discussie komen'', zo wordt in de kring van de fractie gezegd. Vorige week zag D66 zelf nog geen mogelijkheden voor herstel van de coalitie. Inmiddels is er het besef doorgedrongen dat de D66-fractie geen passieve houding kan aannemen in de gesprekken met informateur Tjeenk Willink. D66'ers spreken voorzichtig van ,,een golfbeweging'' en ,,een evolutie van ons standpunt''. Volgens een D66-fractielid bestond er ,,vorige week binnen de fractie nog een houding van: dit pikken we niet. Nu is de stemming meer: we moeten een oplossing zien te vinden''.

De afgelopen dagen hebben fractieleden intensief beraad gevoerd met elkaar en met hun achterban. Deze gesprekken konden in het lange weekeinde zonder politieke druk worden gevoerd. ,,Pinksteren is nog nooit zo goed gevallen'', zo zegt een D66-fractielid. Het voornemen serieus mee te werken aan een lijmpoging wordt volgens diverse betrokkenen ,,zeer breed gedragen''. ,,Woede heeft plaatsgemaakt voor wijsheid'', aldus een fractielid.

Voormalig D66-leider Van Mierlo vindt dat D66 ,,een lijmpoging serieus moet proberen, maar niet tot iedere prijs'', verklaarde hij vanmorgen desgevraagd. Volgens Van Mierlo is het niet vreemd dat D66 wil lijmen, nadat de partij vorige week een breuk forceerde: ,,Om te lijmen heb je eerst een breuk nodig.'' Oud-partijleider Terlouw riep de partij gisteren via het NOS-journaal eveneens op mee te werken aan reconstructie van het kabinet. Hij zei dat D66 ,,niet lichtvaardig een kabinet naar huis moet laten gaan''. Terlouw werd gisteren gekozen als lid van de Eerste Kamer.

Informateur Tjeenk Willink zou naar verwachting vandaag in de gesprekken met de fractieleiders afspraken maken over de onderwerpen waarover te onderhandelen valt. Betrokkenen wijzen erop dat de gesprekken bij de informateur niet te lang mogen duren, maar ook niet te snel mogen gaan. Zelf zei Tjeenk Willink gisteren ,,niets te zien in eindeloze gesprekken''. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat D66 enige tijd nodig heeft om ,,eervol'' een weg terug naar het kabinet te vinden.LIJMEN

nieuwe Eerste Kamerpagina 2

    • Kees van der Malen
    • Gijsbert van Es