Chemie ziet licht herstel na terugval in tweede helft '98

De chemische industrie in Nederland lijkt zich voorzichtig te herstellen. De resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar duiden daar op. Dat heeft ir. R.M.J. van der Meer, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van het VNCI-verslag over 1998.

De verslechtering van de resultaten sinds medio 1998, als gevolg van de economische crisis in Zuidoost-Azië en de lage olieprijzen, handhaafde zich tot ver in het eerste kwartaal van dit jaar. Vanaf maart is echter weer sprake van een licht toenemende bedrijvigheid in de chemie. Groeiende vraag uit Azië en een aanhoudend gunstige economie in de Verenigde Staten leiden tot herstel van de prijzen op de wereldmarkten. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende maanden voorzichtig voortzet, hoewel Van der Meer vanochtend nieuwe grillen van de economie niet wilde uitsluiten. Voorlopig rekent de Nederlandse chemie dit jaar op handhaving van de omzet bij een dalend prijspeil en een licht toenemend volume van de productie.

De chemie wist de prijsval in de tweede helft voor een belangrijk deel te compenseren door verhoging van de productie. Per saldo stokte de omzetdaling daardoor vorig jaar op 1 procent. De druk op de verkoopmarges bleef beperkt doordat ook de grondstofprijzen fors daalden. Uiteindelijk daalde de winst van de totale sector met één procent. Hierbij speelde ook een rol dat de uitstekende gang van zaken in 1997 zich voortzette in de eerste helft van 1998.

Van der Meer wilde vanochtend aan de negatieve economische ontwikkeling in Zuidoost-Azië niet de conclusie verbinden dat de mondiale conjunctuur in een neergaande fase is beland. ,,Gunstig is in ieder geval de stimulans die uitgaat van de positief gestemde markten in de Verenigde Staten. Voor de lange termijn zal veel afhangen van het vertrouwen van de consument.''

Het aantal banen in de Nederlandse chemie is vorig jaar licht gestegen tot ruim 79.000. Van der Meer verwacht dat die trend zich voortzet, mits bedrijven blijven investeren in nieuwe installaties. De sector zal dit jaar, evenals vorig jaar, voor 4,3 miljard gulden investeren.