Budgettekort van Italië mag omhoog

Italië heeft gisteren toestemming gekregen voor een soepele toepassing van het stabiliteitspact van de landen die aan de euro deelnemen.

De ministers van Financiën van de Europese Unie stonden Italië toe om het voor dit jaar voorziene begrotingstekort van 2 procent van het bruto binnenlands product te laten oplopen tot 2,4 procent. De Italiaanse minister van Financiën, Amato, had zijn collega's gevraagd het tekort hoger te mogen laten worden dan de 2 procent die is vastgelegd in het Italiaanse stabiliteitsprogramma. Alle landen van het eurogebied moeten jaarlijks zo'n programma maken, dat door de ministers van Financiën gezamenlijk wordt beoordeeld. Vervolgens zien de ministers en de Europese Commissie erop toe dat de landen zich eraan houden.

Het jongste Italiaanse stabiliteitsprogramma dateert van december vorig jaar, vlak voordat de euro werd ingevoerd. In februari bevestigde de toenmalige (inmiddels tot president gekozen) Italiaanse minister van Financiën Ciampi dat zijn land de doelstellingen zou respecteren. Maar gisteren zei Amato dat dit waarschijnlijk onmogelijk zal zijn wegens de tegenvallende economische groei, die dit jaar op 1,3 procent zou uitkomen.

Minister Zalm wilde aanvankelijk niets weten van een aanpassing van het Italiaanse budgettekort. Amato had ook grote moeite om de Duitse minister van Financiën, Eichel, te overreden. Maar volgens Zalm slaagde hij er uiteindelijk in om zijn collega's te overtuigen. De Nederlandse minister zei dan ook niet het gevoel te hebben dat hij een verliezer was. De doelstelling in het Italiaanse stabiliteitsprogramma om in 2001 op een begrotingstekort van 1 procent te komen is ongewijzigd gebleven.

De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk gewaarschuwd dat landen zich niet strikt genoeg houden aan de doelstellingen voor tekorten. De Commissie heeft Italië ook gekritiseerd, omdat het zich onvoldoende inspant om de overheidsuitgaven te saneren. De EU-ministers drongen gisteren aan op een herziening van het dure Italiaanse pensioenstelsel.De Franse minister van Financiën, Strauss-Kahn, heeft vorige maand al voorgesteld de afspraken over budgettekorten in het eurogebied te wijzigen. Als de economische groei van een land zorgwekkend daalt, zou het de mogelijkheid moeten krijgen om het streven naar begrotingsevenwicht te vertragen om zo te economie te kunnen stimuleren. Het land zou dan eventueel later een begrotingsevenwicht kunnen bereiken dan in 2002, zoals de stabiliteitsprogramma's van het eurogebied voorzien.

Strauss-Kahn wilde dat zo'n versoepeling van de regels er niet toe zou leiden dat het begrotingstekort in het eurogebied als geheel of in landen afzonderlijk boven de afgesproken drie procent zou komen. Hij kwam met dit voorstel uit zorg over de gevolgen voor Frankrijk van de vertraagde economische groei van Italië. Stimulering van de Italiaanse economie door een tragere uitvoering van het stabiliteitsprogramma zou ook gunstige effecten hebben voor de economie van het hele eurogebied.

    • Ben van der Velden