Blitzkrieg

Dit stuk van Frankrijk is geteisterd door twee wereldoorlogen en daarna nog eens door de opkomst van het massaverkeer. Eerst deint de N 43 rustig door zacht glooiende koolzaadvelden en kleine dorpen met grote voortuinen. De kastanjes bloeien, de koeien staan tot hun buik in de boterbloemen. Maar tegen Rijssel raken de voortuinen overdekt met asfalt, de huizen staan verbijsterd naast een zwarte racebaan, de dorpen liggen erbij als platgeslagen vliegen.

In mei 1940 rolde hier de oorlog langs. De Fransen hadden zich met hun Maginotlinie voorbereid op een ouderwetse `Sitzkrieg', maar de Duitsers kwamen met een strategie die in alles nieuw was: de `Blitzkrieg'. Hitler en zijn adviseurs hadden de mogelijkheden van het vliegtuig en de tank ten volle uitgebuit. Hun leger trok niet meer op in het looptempo van man en paard, maar met de vaart van een auto, 30, 40 kilometer per uur. En overal zaaide hun ultramoderne Stuka-duikbommenwerper paniek en verwarring.

Niet alleen de Hollanders en de Belgen, ook de Fransen waren totaal overrompeld. Het kwam voor dat Franse soldaten Duitse troepen aanzagen voor hun Engelse bondgenoten, omdat ze niet beseften dat het front hen al voorbij gerold was. De burgers sloegen massaal op de vlucht een kwart van de Fransen was in juni 1940 op drift. Er was één geluk: ook de Duitsers zelf waren overdonderd. In zijn zenuwen beval Hitler zelfs om even halt te houden. Daarmee gaf hij de Engelsen precies de drie dagen om hun verslagen leger uit Duinkerken weg te halen – maar zo zit iedere oorlog vol onvoorstelbare stommiteiten.

    • Geert Mak