Belastingvrij winkelen toch weer op agenda EU

Minister Zalm (Financiën) dacht dat het onderwerp definitief dood en begraven was. Maar toch is tot zijn spijt de toekomst van het belastingvrij winkelen voor reizigers binnen de Europese Unie opnieuw aan de orde gesteld. Dit keer heeft de Franse premier Jospin met een brief aan de Duitse bondskanselier Schröder het initiatief genomen.

Jospin wil dat de staats- en regeringsleiders van de EU volgende week tijdens hun top in Keulen over belastingvrije winkels praten. Aangemoedigd door een taxfree lobby die nooit het hoofd in de schoot lijkt te willen leggen, spraken de regeringsleiders vorig najaar tijdens een top in het Oostenrijkse Pörtschach hier ook over. Tijdens de top in Wenen in december bogen ze zich opnieuw over deze zaak, die Schröder en ook de Britse premier Blair van groot belang vinden. Zij willen hun kiezers belastingvrije inkopen tijdens Butterfahrten in de Oostzee of op veerboten in Het Kanaal niet ontnemen.

Schröder wilde de kwestie opnieuw aan orde stellen bij de top in Berlijn in maart. Maar toen 's morgens om zes uur de onderhandelingen over de langetermijnfinanciering van de EU eindelijk eindigden, was er niemand die nog de energie had om zich in de toekomst van belastingvrije sigaretten en drank te verdiepen. De Franse premier Jospin wil het in 1991 genomen besluit dat het belastingvrij winkelen voor reizigers binnen de EU moet worden afgeschaft, niet opnieuw ter discussie stellen. Hij bepleit echter dat de sluiting van de winkels niet gebeurt met ingang van 1 juli aanstaande. De belastingvrije winkels zou een overgangstijd moeten worden gegund, omdat anders arbeidsplaatsen in gevaar kunnen komen. Hij vermeldt in zijn brief niet dat de periode van 1991 tot 1 juli aanstaande overgangstermijn was. De Franse minister van Arbeid, Aubry, heeft haar electorale basis in het departement Nord, waar een sterke taxfree lobby is in de veerhaven Calais.

Op verzoek van de staats- en regeringsleiders heeft de Europese Commissie in februari een onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van het belastingvrije winkelen binnen de EU ingesteld. Daaruit bleek dat de rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid, waarmee de taxfree lobby schermt, niet kloppen. Bovendien meende de Commissie dat nieuw uitstel van de sluiting van de winkels zou betekenen dat de taxfree ondernemers net als sinds 1991 hun winsten niet gebruiken om in alternatieve activiteiten te investeren. De Commissie weigerde dan ook om een voorstel voor wijziging van het besluit van 1991 te presenteren. De EU-ministers van Financiën konden vervolgens niet anders dan het besluit van 1991 ongewijzigd laten. Minister Zalm zei gisteren dat Nederland blijft vasthouden aan de beëindiging van het belastingvrij winkelen binnen de EU, wat andere landen ook mogen wensen. Nederland is na Denemarken de felste tegenstander van wijziging van het besluit van 1991. Na Denemarken, omdat premier Kok vorig jaar december tijdens de Europese top in Wenen enige soepelheid toonde. Hij zei dat hij tot ,,enige geste'' bereid was en een uitstel van enkele maanden van de sluiting van de taxfree winkels te willen overwegen. Enkele maanden is niet wat Jospin, Blair en Schröder willen. Daarom zei Zalm gisteren dat hij nooit kan uitsluiten dat een demissionaire Nederlandse premier volgende week in Keulen toch met een serieus uitstel instemt als er op hem genoeg aandrang wordt uitgeoefend. Het opnieuw praten over belastingvrij winkelen leek hem overigens ,,zeer onverstandig'' van de Europese regeringsleiders.