Amsterdam moet bijles vergoeden

De gemeente Amsterdam heeft als bestuur van de 14e Montessorischool terecht de kosten moeten vergoeden van de bijlessen voor de 12-jarige T. Schaapman. Dit oordeelde de rechter vanochtend in hoger beroep.

,,De gemeente is tekortgeschoten in de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs'', aldus de Amsterdamse rechter die het vonnis van de kantonrechter vorig jaar bekrachtigt. De gemeente was in hoger beroep gegaan tegen dat vonnis omdat ze vreesde dat de uitspraak andere ouders zou aansporen om de kosten van bijlessen te declareren. Schoolbesturen in heel Nederland volgen de zaak daarom op de voet.

De Amsterdamse wethouder R. Grondel accepteert het vonnis, zo zei hij vanochtend, omdat het volgens hem ,,in elk geval duidelijkheid schept''. Een basisschoolbestuur heeft volgens de rechter geen resultaatverplichting jegens leerlingen - ze hoeven niet allemaal hoge cijfers te halen - maar wel een inspanningsverplichting. Op de Montessorischool heeft het bestuur niet voldaan aan die inspanningsverplichting. De precedentwerking van de uitspraak zal volgens Grondel beperkt blijven. ,,Elke ouder zal moeten aantonen dat een school te weinig heeft ondernomen om de lessen te verzorgen van bijvoorbeeld zieke leraren.''

De drie jaar durende strijd van K. Schaapman tegen de gemeente is nu over. Haar zoon Tom had een leerachterstand opgelopen op de basisschool door nalatigheid van het schoolbestuur (de gemeente). Zo had de school Tom op zijn tiende nog geen klok leren kijken en had hij op zijn twaalfde in groep acht bepaalde vakken nog niet gekregen. Hoewel ouders de schooldirecteur vaak waarschuwden, ontkende hij de leerachterstanden. Tom zou volgens hem faalangst hebben en geschikt zijn voor de Mavo. Zijn moeder organiseerde bijlessen voor hem en een intelligentietest die uitwees dat hij naar het Havo/VWO kon. Dit kostte 4.462 gulden. Tom zit nu in de tweede brugklas Havo/VWO.

Door een forse onderwijsachterstand te laten ontstaan, aldus de rechter vandaag, is de gemeente tekortgeschoten in de zorg voor goed onderwijs waarvoor zij volgens de wet verantwoordelijk is. De rechter stelt ook dat ,,de leerachterstand geheel moet worden toegeschreven aan het feit dat Tom een deel van de op het programma staande lesstof niet of onvoldoende onderwezen had gekregen.''