Acht locaties voor 1.500 asielzoekers

De gemeente en de stadsdelen in Amsterdam hebben acht plaatsen aangewezen voor asielzoekerscentra. Hier moeten vanaf volgend jaar ruim 1.500 asielzoekers worden gehuisvest. Verder zoekt Amsterdam naar opvangmogelijkheden voor vijfhonderd vluchtelingen uit Kosovo. De bedoeling is dat zij in woningen worden opgevangen.

Amsterdam had tot nu toe nog geen asielzoekerscentrum. De vorige staatssecretaris van Justitie, E.Schmitz (PvdA), verzocht de gemeente Amsterdam om haar verantwoordelijkheid te nemen en voor opvang van zeker 1500 asielzoekers te zorgen. Het aanwijzen van de eerste locatie, het bejaardencomplex Maarten Lutherhuis in Osdorp, leidde tot veel protest. Wethouder D. Stadig kwam daarom op het besluit terug. Daarna viel de keuze op een groenstrook aan de Troelstralaan in Osdorp. Ook hiertegen kwamen bewoners in het geweer, maar het stadsbestuur bleef bij zijn beslissing.

Dit keer verwacht het college dat er minder protest zal komen. Door gebruik te maken van een speciale verordening is inspraak niet meer mogelijk.

De nu aangewezen locaties zijn het sportpark De Melkweg, de voormalige camping op het Zeeburgereiland, het complex De Klencke in Zuideramstel, de voormalige HTS in Bos en Lommer en de zusterflat bij het Andreas-ziekenhuis in Slotervaart. Er lopen nog onderzoeken naar een terrein aan het IJsbaanpad, het Wetenschapscentrum in Watergraafsmeer en een hotelschip bij het Stenen Hoofd in het Westerpark.