Wiegel begrijpt niets van verwijten Kok

VVD-Senator Hans Wiegel zei vanochtend niet te begrijpen waarom premier Kok hem verwijt het kabinet ,,met open ogen willens en wetens'' te hebben ,,opgeblazen''. Wiegel reageerde voor het eerst op de gevolgen van zijn stem tegen het correctief referendum afgelopen dinsdagnacht.

Kok vond het ,,onder de maat'' dat Wiegel hem vlak voor de stemming in de senaat een hand gaf, Kok prees voor de woorden waarmee de premier het wegstemmen van het correctief referendum wilde voorkomen en daarbij niet aankondigde dat hij luttele minuten later tegen zou stemmen.

Wiegel haalt er zijn schouders over op: ,,Een hand geven. Dat hoort zo, zo vlak voor de beslissing in de wedstrijd. Ik meende echt wat ik zei over de verklaring van de heer Kok.''

Kok noemde het ,,op zijn minst slordig'' dat Wiegel geen voorbehoud heeft gemaakt bij het VVD-verkiezingsprogramma van 1998 waarin het correctief referendum is opgenomen. Een ,,minor point'' zei Wiegel die zich gebonden acht aan het verkiezingsprogramma van 1994, waarin het referendum niet staat.

Volgens de VVD-senator heeft de demissionaire minister van Sociale Zaken, PvdA'er De Vries, de belangrijkste woorden gesproken. De Vries, zomer vorig jaar informateur van Paars-II, wees erop dat VVD-onderhandelaar Bolkestein bij Paarse formatie tegen toenmalig D66-leider Borst heeft gezegd dat ,,de Eerste Kamer geen regeerakkoord tekent''. Wiegel was blij met die ontboezeming. ,,Hij heeft daarmee gezegd dat de VVD het regeerakkoord niet heeft geschonden'', aldus Wiegel.