Vermoord echtpaar was actief in VVD

Het echtpaar Van Hulst was in Oss actief voor de VVD en het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast namen ze deel aan tal van activiteiten in het verenigingsleven. Met enkele (voormalige) plaatsgenoten vormden ze een particuliere beleggingsclub. een goede kennis zegt over het vermoeden van de Franse justitie dat het om een liquidatie gaat: ,,Daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen''.

Als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden voor de VVD-Kamercentrale ontving Van Hulst de Thorbeckepenning van zijn partij. Zijn vrouw was tot oktober vorig jaar lid van de VVD-fractie in de gemeenteraad. Ze vervulde tevens het voorzitterschap van de bedrijvenorganisatie Toekomst in Bedrijven Oss (TIBO) en was volgens een interview in een plaatselijk ondernemersblad van plan om dat nog enkele jaren te blijven doen.

Plaatselijke politici omschrijven Van Hulst vanmorgen in het Brabants Dagblad als ,,een man die de dingen recht voor zijn raap zei'', tegelijk ook ,,een man met een grote mond maar een klein hartje'' en als iemand ,,waar je het maar beter mee eens kon zijn''.

Van Hulst (51) was directeur/eigenaar van VTN Veiligheidstechniek Nederland, een bedrijf dat onder meer beschermende kleding en apparatuur levert aan brandweerkorpsen en het leger. Ook de chemische industrie en diverse brandweerkorpsen bij (chemische) bedrijven behoren tot de cliëntèle. VTN maakt gas- en chemicaliënpakken, adembeschermende apparaten, duikerspakken, meetappratuur. Het bedrijf treedt verder op als adviseur van ondernemingen en departementen.

Van Hulst was verder sinds 1994 als secretaris actief in de beleggingsvereniging Club 3000, waarvan alleen vrienden en bekenden lid konden worden.

Zo bekend als het bevriende echtpaar Van Hulst was bij wie ze het afgelopen weekeinde op bezoek waren gegaan, zo anoniem is het echtpaar Nieuwenhuis-Van Dam uit Vianen. Hij was werkzaam als automatiseringsdeskundige bij een onderneming in Gouda. Een woordvoerder van de gemeente Vianen zegt het echtpaar ,,noch uit de politiek, noch van het vereningsleven te kennen''.