Van der Zee schrijft boek De Jong niet

De historica Nanda van der Zee heeft de opdracht voor het schrijven van een biografie over dr. Loe de Jong teruggegeven aan uitgever SDU, omdat zij weigert haar werk vóór publicatie te laten toetsen door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het NIOD wil Van der Zee alleen toegang geven tot de archieven als zij een verklaring ondertekent waarin staat dat zij ,,niets zal publiceren of openbaar maken waardoor [...] de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt''. Van der Zee moet haar studie voorleggen aan het NIOD en mag ongebruikt materiaal niet openbaar maken.

Van der Zee meent dat het NIOD hiermee ,,het recht van preventieve censuur'' claimt. Als ze de verklaring ondertekent, erkent ze dat de publicatie van bepaalde gegevens kan worden verboden. De Jong (85) maakt volgens Van der Zee geen enkel voorbehoud. De Jong is oud-directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, zoals het NIOD tot voor kort heette. Hij is auteur van het standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

Een NIOD-woordvoerder vindt dat Van der Zee ,,een merkwaardige voorstelling van zaken'' geeft. ,,Het gaat ons alleen maar om de bescherming van de privacy. Van der Zee maakt hier een enorm punt van, terwijl alle historici die toegang tot de rijksarchieven willen krijgen, deze verklaring moeten ondertekenen.''

De NIOD woordvoeder spreekt van ,,een formaliteit.''