`Schrap eigen bijdrage van patiënten'

De thuiszorg wil de eigen bijdrage voor patiënten schrappen. In plaats daarvan moet de premie die iedereen betaalt voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten omhoog. Dit is te lezen in het 7P-plan dat de Landelijke vereniging voor thuiszorg (LVT) vandaag heeft gepubliceerd.

Ook wenst de thuiszorg zelf te bepalen welke hulp de patiënten nodig heeft en daarvoor niet langer afhankelijk te zijn van een onafhankelijk werkende commissie.

Het 7P-plan bevat zeven voorstellen tot vermindering van de bureaucratie bij de thuiszorg. Volgens de LVT zal die fors afnemen als de thuiszorg een grotere vrijheid wordt gegund.

In een reactie zegt staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) dat het schrappen van de eigen bijdrage op dit moment de thuiszorg jaarlijks zo'n tweehonderd miljoen gulden, de opbrengst van de regeling, gaat kosten. De kans dat de AWBZ-premie voor dit doel wordt verhoogd is vrijwel nihil, omdat dit zou leiden tot verhoging van de collectieve uitgaven, zo meldt haar woordvoerder.

Het geld dat gemoeid is met het innen van de eigen bijdrage kan beter aan het wegwerken van de wachtlijsten worden besteed, zo meent de LVT. Uit onderzoek is echter gebleken dat een groot deel van die kosten wordt veroorzaakt door het niet goed op orde zijn van de administratie bij veel thuiszorgbedrijven. De eigen bijdrage heeft bovendien haar functie als `rem op de consumptie' verloren nu er sprake is van een onafhankelijke bepaling van de behoefte aan hulp, aldus de LVT. De vereniging pleit er niettemin ook voor de thuiszorg een groot deel van de indicatiestelling weer in eigen hand te nemen. Dit zou met name kunnen voor veel eenvoudige hulp. Nu is het al mogelijk dat de regionale en onafhankelijke indicatieorganen het vaststellen van de hulpbehoefte aan de thuiszorg zelf mandateren. In de praktijk blijkt echter dat maar een klein deel van de thuiszorg dit ook doet.

De LVT bepleit ook het overhevelen van geld van ziekenhuizen, verpleeghuizen en gehandicaptenzorg naar de thuiszorg, omdat hun patiënten steeds vaker een beroep doen op deze vorm van hulpverlening. De vereniging noemt het onjuist dat die instellingen het geld houden maar wel hun patiënten overdoen naar de thuiszorg of anders allerlei regels stellen aan de overdracht van het geld.

Ook wil de LVT dat de overheid regels schrapt die volgens de thuiszorg de dagelijkse gang van zaken onnodig bemoeilijken. Een deel van de gevraagde maatregelen heeft Vliegenthart al aangekondigd in de brief die zij vorige week naar de Tweede Kamer zond.