Missie van VN: situatie Kosovo is walgelijk

De situatie in Kosovo is als gevolg van de `etnische zuiveringen' door de Serviërs ,,walgelijk'' en ,,veel erger dan gevreesd''. Dat vindt Sergio de Mello, de leider van een speciale VN-missie die de humanitaire situatie ter plaatse heeft onderzocht. De Mello zei gisteren in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica dat zijn missie van de Serviërs geen volledige bewegingsvrijheid kreeg. Toch heeft ze ,,voldoende bewijzen'' waargenomen en in ,,ruim voldoende'' mate getuigenverklaringen opgetekend om de conclusie te rechtvaardigen dat de Serviërs ,,een shockerend aantal burgers'' hebben verdreven. ,,Het is behoorlijk walgelijk'', aldus De Mello. Hij sprak van verwoestingen op grote schaal, van ontvolkte dorpen en van ,,spooksteden'' als gevolg van de verdrijving van Kosovaren. ,,De situatie in Kosovo is erger dan men zich kan voorstellen in zo'n soort conflict.''

In Noord-Albanië kwamen dit weekeinde grote groepen mannen uit Kosovo aan die twee tot vier weken geleden door de Serviërs uit vluchtelingenkonvooien zijn gehaald en vervolgens gevangen werden gezet. Veel mannen waren nog geboeid toen ze de grens overkwamen. Medisch onderzoek wees uit dat velen verwondingen hadden en dat de mannen systematisch moeten zijn uitgehongerd. De mannen zeiden dat de Serviërs hen dwongen met stokken tegen elkaar te vechten, dat ze elke dag werden geslagen op de handen, de nieren en de knieën en dat de Serviërs bij hun patrouilles groepen van vijftig Albanezen aan elkaar geklonken voor hun pantserwagens uitdreven, als menselijk schild. De mannen werden vastgehouden in een gevangenis in Smrekonica. Daar zouden tweeduizend Kosovaarse mannen vastzitten.

De VN concludeerden in een gisteren verschenen rapport dat vrouwen in Kosovo het slachtoffer zijn van veelvuldige verkrachting. Onderzoek onder vluchtelingen heeft uitgewezen dat Servische soldaten groepen van vijf tot dertig Albanese vrouwen wegvoerden en hen uren- en soms dagenlang verkrachtten. De vrouwen kregen te horen dat ze levend zouden worden verbrand als ze zich verzetten. Veel vrouwen werden na de verkrachtingen alsnog vermoord.

Dit weekeinde is een recordaantal Kosovaren de grens met Macedonië overgekomen: zaterdag vijfduizend, zondag negenduizend en gisteren zesduizend. Tot twee keer toe kwam het tot een conflict tussen de VN-hulporganisatie UNHCR en de Macedonische autoriteiten. De eerste keer verhinderde de UNHCR een poging van de Macedonische politie om de grens te sluiten, de tweede keer voorkwam ze dat de Macedoniërs Kosovaren tegen hun wil overbrachten naar Albanië. De regering in Skopje noemde de incidenten later ,,misverstanden''. (Reuters, AP, AFP)