`Luns wilde Claus titel van prins onthouden'

Joseph Luns heeft er in 1965 in de ministerraad voor gepleit om Claus von Amsberg niet de titel van prins te verlenen. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken vond het verlenen van de titel onverstandig vanwege de anti-Duitse stemming.

Dit zegt de toenmalige vice-premier B. Biesheuvel desgevraagd. Het voorstel van Luns is volgens Biesheuvel niet erg serieus genomen en geen punt van discussie geweest. Daarom staat er niets over in de ministerraad-notulen.

,,Wij vonden dat als hij een fatsoenlijke Duitser was er niets aan de hand was. En Claus was een fatsoenlijke Duitser'', zegt Biesheuvel.

De historicus F. Wielenga onthulde zaterdag in het VPRO-programma Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) dat Luns ook heeft voorgesteld om de voornaam Claus te wijzigen in George. Wielenga vond dit in de notulen van de ministerraad die hij raadpleegde voor zijn over een maand te verschijnen boek `Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 1945'. Luns vond dat bij het verlenen van het Nederlands staatsburgerschap de te Duits klinkende naam Claus vervangen moest worden door George. Claus' tweede naam was Georg.

Biesheuvel noemt dit ,,een typisch Luns-voorstel''. Het verbaast hem dat dit in de notulen is opgenomen. Volgens hem is ook dit geen punt van discussie geweest. Wielenga bestrijdt dit. Een meerderheid van de ministerraad heeft volgens hem Cals opgedragen de naamskwestie bij het koningshuis aan te kaarten. Volgens Wielenga is er later echter niet meer op teruggekomen.

Volgens Wielenga maakte het kabinet-Cals zich grote zorgen over de anti-Duitse sentimenten, vooral gevoed door de provo's. Vlak na de verloving tussen Beatrix en Claus schreef premier Cals in zijn dagboek: ,,zeer verontrust door geschiedenis: Duitser''.

Uiteindelijk kreeg Claus de naam ZKH Claus George Willem Otto Frederik Geert Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg.

    • Herman Staal