Banken Japan: 334 miljard aan slechte leningen

Japans zestien grote banken hadden eind maart samen voor 20 biljoen yen (334 miljard gulden) aan `slechte leningen' in de boeken. Dit blijkt uit cijfers die de afgelopen dagen zijn bekendgemaakt over het op 31 maart afgesloten boekjaar 1998/1999.

Het bedrag van 20 biljoen is berekend op basis van nieuwe regels en valt daardoor 1,2 biljoen yen hoger uit dan het oude cijfer. Bij vier van de grote banken beslaat het aandeel slechte leningen meer dan 10 procent van hun gehele kredietportefeuille.

Het slechtst is de situatie bij Nippon Trust, waarvan 23,6 procent van de uitstaande leningen oninbaar is of een hoog risico heeft te `verzuren'. Bij Yasuda Trust is het percentage 13,5, bij Mitsubishi Trust 12 en bij Toyo Trust 11,9.

De algemene banken staan er gunstiger voor dan de trustbanken, en komen uit tussen de 3,6 procent voor de Tokai Bank en 6,2 procent voor de Dai-ichi Kangyo Bank.

De grote japanse banken hebben het afgelopen boekjaar voor 10 biljoen yen, de helft van het totaal, aan slechte leningen afgeschreven. Aangezien niet alle `slechte' leningen per definitie oninbaar worden verwachten de banken het nu lopende boekjaar minder geld kwijt te zijn aan deze voorzieningen. Voor alle banken samen komt dit bedrag op ongeveer 1,5 biljoen yen (24 miljard gulden).

Ondanks de grote afschrijvingen van het afgelopen jaar schrijft de Nihon Keizai Shinbun (Japans Economisch Dagblad) dat een verdere verslechtering van de economie deze optimistische verwachting van de banken kan doorkruisen. Al negen jaar worstelen de banken met de slechte leningen, een gevolg van de overspannen Japanse economie uit de jaren tachtig, toen grote risico's werden aangegaan. Nadat de `luchtbeleconomie'in elkaar zakte, namen de banken een afwachtende houding aan in de hoop dat de economie weer zou aantrekken, zodat de leningen alsnog inbaar zouden worden.

De Bank of Tokyo-Mitsubishi is de enige grote Japanse bank die over het afgelopen boekjaar een winst na belastingen kon melden: 24 miljard yen, ofwel 400 miljoen gulden. Alle andere banken meldden ruime verliezen wegens de afschrijvingen voor de slechte leningen.

Het slechtste resultaat is voor de Sanwa Bank met 394 miljard yen (6,5 miljard gulden) verlies. Ook zonder de grote afschrijvingen mee te rekenen boekten de meeste banken een aanmerkelijk slechter resultaat uit de gewone bedrijfsvoering dan vorig jaar. Voor de meeste banken lag dit 40 tot 50 procent lager.

Onder de kleinere regionale banken hebben de slechte leningen dit weekeinde weer een nieuw slachtoffer geëist: de Kofuku Bank uit Osaka, de tweede stad van het land. De overheid stelde onlangs vast dat de bank slechts 0,5 procent eigen vermogen heeft, ruimschoots onder de internationaal afgesproken 4 procent. De bank heeft de activiteiten gestaakt en de overheid zal de zaak liquideren. Kofuku is de tweede regionale bank in korte tijd die de strijd moet staken. In april verdween de Kokumin Bank.

    • Hans van der Lugt