Verschuivingen in de top

De belangrijkste bekerwedstrijd van bridgend Nederland is tegenwoordig de ArboNed Team Cup. De eerste editie werd vorig jaar gewonnen door het Amsterdamse Hok 1 (ondermeer met het paar Jansen-Westerhof). Het versloeg in de finale Modalfa.

Jansen-Westerhof zijn inmiddels overgestapt naar Modalfa. Verleden week bereikte zij weer de finale van de ArboNed Team Cup. Bij die gelegenheid zaten Jansen-Westerhof in een team met Leufkens-Westra (Modalfa) en Van Prooijen-De Wijs (Crash). Het zestal versloeg in de finale team Maas (-Ramondt, Bertens-Nab) met 72-59. Voor Piet Jansen en Jan Westerhof geldt nu in zekere zin: if you beat them (Leufkens-Westra), join them... and win again.

Er vond nog een belangrijke verschuiving plaats in de bovenste regionen van het vaderlandse bridge. Dat heeft alles van doen met de plannen van de voormalige sponsor van het Nederlands team, Hans Melchers. Melchers heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij privé een topteam wil onderhouden. Met zijn zojuist opgerichte bridgeclub 't Onstein, genoemd naar het kasteeltje in de Achterhoek dat hij bewoont, wil Melchers de bridgehemel bestormen, op nationaal en misschien ook wel op internationaal niveau.

Het eerste team van 't Onstein zal bestaan uit Maas-Ramondt en Jansma-Verhees jr. De Nederlandse Bridge Bond heeft bij hoge uitzondering het verzoek ingewilligd om een extra plaats in de Meesterklasse aan dit viertal te verstrekken. Het rechtstreeks toekennen van een plaats in de Meesterklasse (dus zonder voorafgaande promotie) heeft de bond maar één keer eerder toegestaan: aan het semi-professionele team van CPP, begin jaren tachtig.

Met haar besluit lijkt de bond te bevestigen dat zij in principe geen bezwaren heeft tegen het optreden van (semi-) professionele teams. Twee spellen uit de finale van de ArboNed Team Cup:

In de gesloten kamer zaten OW, Van Prooijen-De Wijs, in 3SA. Na een schoppenstart vanuit zuid, maakte de leider probleemloos twaalf slagen. In de open kamer boden Bertens-Nab, die in juni op het EK van Malta hun debuut zullen maken in het Nederlands team, naar 6♦. Als de hartens niet al te slecht zitten, liggen er 12 slagen in het verschiet: vier ruiten, twee klaveren, een schoppen, drie harten, een in dummy afgetroefde harten en de vijfde, vrijgespeelde harten.

De snit op ♣V heb je dan niet eens nodig. Noord, Piet Jansen, startte met ♣3. Bart Nab nam met het aas en speelde ♦H. Noord zakte troefaas en de leider ging door met ♡A, harten getroefd met de vrouw en speelde ♦10, waarop hij in de hand de boer legde (de negen was al gevallen). Jansen nam nu wel en speelde uitstekend klaveren na. De leider, die nog niet wist dat de hartens niet zouden lopen, had geen reden om zijn geld te zetten op de klaverensnit en nam ♣H.

Op ♠A gooide hij zijn klaverenverliezer af, waarna hij met een schoppenaftroever naar de hand ging, de laatste troeven trok en uiteindelijk moest constateren dat ♡B bleef `hangen': 6♦ -1. Schade 11 imps. Goed verdedigd van Jansen, maar slordig afgespeeld door Bart Nab. Hij had eerst twee (in plaats van één) hoge harten moeten incasseren, voordat hij de harten in dummy ging aftroeven. Het 5-2 hartenzitsel zou dan voor de leider nog op tijd aan het licht komen, waarna de klaverensnit, in plaats van de vijfde harten, de twaalfde slag zou opleveren.

Het tweede spel was aan beide tafels interessant:

1) negatief vierkaart schoppen

Het merkwaardige 3♣ bod van Anton Maas werd afgestraft met een doublet en onberispelijk tegenspel van het jeugdige kernploegpaar Van Prooijen-De Wijs. Ricco van Prooijen kwam uit met ♠H voor het aas. Uit dummy werd ruiten gespeeld, met het aas voorgenomen door Simon de Wijs. Deze speelde troef na voor de tien en de boer van oost. Van Prooijen incasseerde ook troefaas en speelde uitstekend troefboer na, zodat de leider in zijn hand zat `geplakt'. De opgeofferde troefslag, leverde de verdediging een extra schoppenslag op: drie down, OW plus 800.

Gesloten zat oost, Huub Bertens, in het torenhoge 4♠. Zuid startte met ♡V voor het aas. Bertens speelde klaveren naar de vrouw, gooide op ♣A een harten af en speelde een kleine ruiten naar de zeven voor de heer van noord. Deze bereikte zijn partner met ♠A. Zuid incasseerde ♡B en ging door met ♡10. Noord loosde hierop twee ruiten. West troefde de ♡10 met troefnegen en probeerde nog een kleine ruiten richting boer. Noord troefde evenwel af en dat was de downslag.

Bertens gaf na afloop meteen aan hoe hij het spel had kunnen maken. Beginnen met ♦A en ruiten door zou wegens het 3-3 zitsel in die kleur voldoende slagen in dummy hebben gegenereerd. Bertens, die ernstig rekening hield met een 4-2 ruitenzitsel – een grotere kans – wilde ♦A als entree bewaren, vandaar dat hij eerst begon met een kleine ruiten. Hoe dan ook, het spel kostte team Maas 14 imps. En dan te bedenken dat de einduitslag een verschil van 13 imps te zien gaf.

    • Jan van Cleeff