Veel VVD'ers achter Wiegel

. Driekwart van de VVD-aanhangers steunt de overweging van Eerste-Kamerlid Hans Wiegel om zijn standpunt over het referendum niet opzij te zetten omwille van het voortbestaan van het kabinet. Toch zijn er onder de VVD-stemmers meer voorstanders dan tegenstanders van het referendum.

Dit blijkt uit de antwoorden die 546 VVD-stemmers gaven in een enquête die het onderzoeksbureau NIPO heeft gehouden in opdracht van NRC Handelsblad.

Een kwart van hen acht Wiegel het meest verantwoordelijk voor de crisis die is ontstaan. Ruim de helft van hen legt de schuld bij D66-leider Thom de Graaf.

Een ruime meerderheid van de VVD'ers vindt dat PvdA en VVD moeten doorregeren, al dan niet met D66. Een kleine veertig procent is voor nieuwe verkiezingen. Als er verkiezingen komen, dan is de aanhang zeer verdeeld over de vraag wie lijsttrekker moet worden. De huidige partijleider Dijkstal is met 28 procent het populairst, maar hij wordt op de voet gevolgd door Wiegel (25 procent) en Bolkestein (20 procent). Ook over de meest wenselijke coalitie na verkiezingen is de aanhang verdeeld. Paars, al dan niet met D66, heeft de voorkeur van ruim veertig procent; daartegenover staat bijna een kwart dat het liefst een VVD/CDA-kabinet zou zien. In mei vorig jaar was nog bijna zeventig procent voor Paars.

Uit de motieven die de respondenten gaven voor hun keuzes blijkt een groot verschil tussen de aanhang van Wiegel en die van Dijkstal. De eerste geeft er vooral blijk van te hangen naar zekerheid, de `duidelijkheid van vroeger'. Wiegel heet een `man van stavast'. De tweede waardeert openheid en diplomatie. Dijkstal wordt een `bruggenbouwer' genoemd.

De verdeeldheid die de achterban van de VVD kenmerkt wordt niet weerspiegeld in het partijkader. Uit een rondgang langs lokale VVD-bestuurders blijkt een unanieme voorkeur voor de voortzetting van Paars. Een voorkeur die de bestuurders ook bij hun achterban signaleren. Hoewel de VVD'ers niet op de val van het kabinet zaten te wachten, is er waardering voor de ,,consistente'' houding van VVD-senator Wiegel wiens stem dinsdag tegen het referendum de val van Kok-II inluidde. De liberalen achten D66 verantwoordelijk voor het einde van Paars-II en geloven dat de Democraten bij eventuele verkiezingen zullen worden weggevaagd.

Aan de koers van de partij verandert volgens het lokale kader niets. Men gelooft niet in een oplaaiende vleugelstrijd of een `ruk naar rechts'. ,,Ik ken de VVD goed genoeg om te weten dat de term `vleugel' veel te veel verband suggereert'', stelt VVD-wethouder Swart uit Enschede.

De liberale jongerenorganisatie JOVD is, in tegenstelling tot de lokale bestuurders, niet geporteerd van een voortzetting van Paars.

ENQUÊTEL pagina 33, Zaterdags Bijvoegsel