Varkenspest breekt uit in Duitsland

In de buurt van Roermond vlakbij het Duitse Weinberg geldt sinds gistermiddag een verbod op het vervoer van alle vee omdat in Duitsland op een bedrijf aan de grens varkenspest is uitgebroken.

De ziekte is slechts bij één bedrijf geconstateerd. Volgens het ministerie van Landbouw wordt nog uitgezocht of de varkens uit Nederland afkomstig zijn.

Twee kilometer van de grens mag in Nederland geen vee, mest van varkens en pluimvee, sperma, eicellen en embryo's vervoerd worden. In een grotere cirkel van twaalf kilometer van de grens geldt een vervoersverbod alleen voor varkens en varkensmest. In Noord-Rijn Westfalen geldt ook met onmiddellijke ingang een vervoersverbod van varkens.

Landbouw heeft bovendien, nadat het Duitse ministerie van Landbouw gisteren het uitbreken van de ziekte aan Den Haag meldde, afgekondigd dat de inspectie van varkensbedrijven in Nederland wordt opgevoerd van eenmaal per vier weken naar eens in de twee weken. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie gisteravond meegedeeld.

Hiermee zegt het ministerie alle voorzorgsmaatrgelen te hebben genomen die nodig zijn, en risico te hebben vermeden. In 1997 en 1998 werden ongeveer elf miljoen varkens afgemaakt nadat in verschillende provincies gevallen van varkenspest waren geconstateerd op in totaal 429 bedrijven. In mei 1998 verklaarde het ministerie van Landbouw Nederland weer vrij van varkenspest.