Regels voor clubs beleggers verscherpt

Een aantal Nederlandse beleggingsclubs zal als gevolg van de aanscherping van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen moeten inkrimpen, opsplitsen of ophouden te bestaan. Dat verwacht de Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs (NCVB).

Bij de NCVB zijn ruim 1.000 beleggingsclubs aangesloten. Het Ministerie van Financiën maakte gisteren bekend de regelgeving voor de omvang van beleggingsclubs te verscherpen.

Tot nu toe mochten beleggingsclubs relatief onbeperkt groeien zonder dat de clubs een vergunning moesten aanvragen bij De Nederlandse Bank (DNB). De centrale bank houdt toezicht op de clubs die een vergunning hebben.

,,Ik heb er best begrip voor dat de minister het oneigenlijke gebruik van beleggingsclubs wil aanpakken. Het doel van beleggings(studie)clubs is primair gericht op leren en niet op zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld verdienen. Banken bieden op die manier vermogende klanten een manier om hun geld te beleggen. Maar het gaat dan eigenlijk om beleggingsinstellingen in plaats van beleggingsstudieclubs'', zegt NCVB-directeur J. van de Watering-Geesink.

Zolang de beleggingsclubs echter in een `besloten kring' belegden, was er volgens de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen geen sprake van beleggingsinstellingen, die onderworpen zijn aan het toezicht van De Nederlandsche Bank.

De clubs hoefden geen vergunning bij DNB aan te vragen omdat de DNB ervan uit gaat dat leden van kleine beleggingsclubs voldoende inzicht hebben in de strategie en het beleid van het bestuur van de club.

Dat dit bij grote beleggingsclubs niet altijd even goed functioneerde bleek eind vorig jaar. Leden van beleggingsclub D'n Anwas in Doetinchem verloren in enkele dagen miljoenen guldens door wanbeleid van de plaatselijke Rabobank. De beleggingsadviseur zou gespeculeerd hebben op een forse stijging van de AEX-index, juist toen de beurs instortte. Directeur H. Weijermars van de Rabobank in Doetinchem werd direct op non-actief gesteld en ging vervolgens met VUT. Het bestuur en de raad van toezicht stapten op en de Rabobank betaalde uiteindelijk een schadevergoeding van 17,7 miljoen gulden aan de gedupeerde leden van D'n Anwas. De club met 150 leden werd ontbonden.