Ook Middenveld wil opvang van louter Kosovaren

De gemeente Middenveld heeft een verzoek van het kabinet en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de twee asielzoekerscentra in die gemeente uit te breiden voorlopig afgewezen, omdat het niet alleen om opvang van Kosovaren zou gaan. Enkele weken geleden zegde de Drentse gemeente toe naast de zevenhonderd asielzoekers in de centra nog tweehonderd Kosovaren te willen opvangen. Ook de gemeente Oostzaan willen alleen Kosovaren opvangen. (ANP)