NIPO-enquete onder VVD-kiezers in opdracht van NRC Handelsblad

`Thom de Graaf heeft duidelijk zijn hand overspeeld. Met stroop vang je immers meer vliegen dan met azijn. Zijn ultimatum heeft uiteindelijk contraproductief gewerkt'.

`De Graaf is een man met een duidelijk standpunt die ergens voor staat. Heeft de zaken echter in een te vroeg stadium ontzettend opgeblazen met alle gevolgen van dien'.

`Hans Dijkstal toonde zich ook verbaasd over de tegenstem van Wiegel. Dat duidt op onnozelheid of hypocrisie, twee eigenschappen die een top-politicus vreemd zouden moeten zijn'.

`Dijkstal heeft met alle mogelijkheden die hij had geprobeerd de val van het kabinet te voorkomen'.

`Hans Wiegel is iemand die uit een persoonlijke behoefte aan macht zijn eigen interesse liet prevaleren boven landsbelang en moedwilig de regering en zijn eigen partij in hun hemd zette'.

`Wiegel was een van de weinigen die zijn rol als volksvertegenwoordiger serieus opvatte. Weg met het stemvee. Slechts zo nu en dan zien we zo'n karaktervaste politicus'.

`Wim Kok is goed om de zaken op orde te houden, maar niet om zaken op orde te brengen'.

`Hmmmm, had Kok een rol? Hij kan aardig glimlachen.'

Mee eens:

'Hij moet met zijn tijd meegaan, Nederland verandert, maar niet als hij al dertig jaar aan dit standpunt vasthoudt'

'Wiegel is kennelijk zo over het paard getild dat hij het contact met de realiteit verloren is. Hij was vastbesloten tegen te stemmen. Dus had hij de discussie ook niet aan moeten gaan.'

'Het lijkt nu een beetje op de laatste stuiptrekking van een politicus die met pensioen gaat.'

'Wiegel is op grond van het programma van zijn partij gekozen en had zich dan ook moeten conformeren aan het partij standpunt en niet aan zijn eigen individuele standpunt.'

'Ieders principes dienen gerespecteerd te worden. Indien Wiegel niet van zijn principes af wil stappen, wordt dat ook uiteraard gerespecteerd en dient hij zich gewoon terug te trekken.'

'Ik denk dat hij de burger onmondig wil laten en dat past niet meer in deze tijd.'

'Het gevolg is nu dat we weer terugvallen naar een verzuiling, waar juist Paars bedoeld was om saamhorigheid in dit land te realiseren.'

'Daar Wiegel al jaren een conservatieve dissident binnen de VVD is, had hij deze partij niet moeten vertegenwoordigen in de eerste kamer.'

Oneens

`Wiegel heeft het kabinet niet laten vallen, dat deed D66.'

`Als Wiegel voor had gestemd waren er anderen geweest die tegen hadden gestemd.'

`Als politici voor het `redden' van een kabinet hun mening bijsturen wordt het toch al niet zo duidelijke politieke leven in Nederland nog ondoorzichtiger.'

`Men zit juist in de Eerste Kamer om als geweten te functioneren van de regering en de Tweede Kamer. Als de heer Wiegel zijn principes overboord had gezet en de zin van de regering had gedaan dan was de Eerste Kamer een farce geweest.'

`Hij vertegenwoordigt een groep in de partij die er zo over denkt.'

`Kamerleden moeten niet tot elke prijs de Kamerleden op hun zetels houden. Vooral Tweede Kamerleden hebben al genoeg lijm aan hun derrière.'

`Wiegel had dan partijbelang boven landsbelang laten gaan, landsbelang gaat boven alles!'

`Wiegel is als ikzelf tegen een referendum en mag daar dus voor uitkomen.'

`Als Wiegel lid was van de Tweede Kamer of het kabinet, dan had hij zich m.i. inderdaad moeten schikken naar het voorstel. Maar Wiegel is lid van de Eerste Kamer en heeft dus een andere rol.'

`Langere tijd spanningen in kabinet gevoeld. Nu mogelijkheid om daarin in te grijpen.'

`Er moeten meer Wiegels in de parlement zitten, mensen met een duidelijke mening! En niet de ene keer voor en dan weer tegen.'

`Omdat als iets voor D66 een principe-kwestie, dit ook voor Wiegel een principe-kwestie mag zijn.'

`Consensus kan pas bereikt worden als alle inbrengers gelijke rechten hebben. Wiegel heeft dus gebruik gemaakt van zijn mogelijkheden om zijn principiële standpunt te handhaven. De consequenties zijn dus een gevolg van het systeem.'

Voor:

`Ik vind dat er momenteel iets teveel `over de hoofden' van de bevolking heen geregeerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn de vorming van stadsprovincies en het rekeningrijden'.

`Misschien kan de bevolking dan de politiek corrigeren, want die is te ver van de burgers verwijderd'.

`Politieke besluitvorming wordt nu vaak alleen beïnvloed door lobbies en actiegroepen en niet door de zogenaamde zwijgende meerderheid'.

`Gekozenen moeten zich nu houden aan de partijpolitiek en mogen niet hun eigen geweten volgen'.

`Omdat verkiezingsbeloften altijd afwijken van de praktijk en de regenteske manier waarop Nederland wordt bestuurd vaak niets te maken heeft met democratie'.

`Met een referendum kan een volk al die fraaie, stupide, naïeve, zelfzuchtige plannen van politici die eindeloos politiek correct wensen te zijn en volkomen gebrek aan visie hebben er in ieder geval op wijzen dat er geen draagvlak is voor hun plannen'.

Tegen:

`Omdat in de politiek alles met alles samenhangt. Je kunt nu eenmaal in onze maatschappij de dingen niet alleenstaand beoordelen'.

`Het volk zal in de politiek gevoelige kwesties puur kiezen voor eigen belang in plaats van landsbelang'.

`Het gaat ten koste van een heleboel tijd en het wordt een grote janboel als iedere willekeurige groep uit de bevolking de keuze van het parlement kan tegenhouden.'

`Het wordt een soort Welles/Nietes-gebeuren'.

`De gemiddelde Nederlander is niet in staat om de exacte betekenis van geschreven taal te doorgronden. De vraagstelling in een referendum moet worden teruggebracht tot het niveau van een reclameboodschap en daarmee is elke uitkomst realiseerbaar'.

Hans Dijkstal:

`Dijkstal heeft goed zijn best gedaan en verdient het niet gedesavoueerd te worden.'

`Bij gebrek aan beter. Wiegel heeft de zaak verbruid en te veel uit eigen belang gehandeld, Bolkestein is een gepasseerd station, Jorritsma is aangeschoten wild (Bijlmer).'

`Als een ander dan Dijkstal lijsttrekker zou worden, declasseert men daarmee de politieke leider van dit moment en daartoe zie ik geen noodzaak.'

Hans Wiegel:

`Omdat de goede tijden dan weer herleven, in de zin van rechtlijnige uitspraken en dan nog woord houden ook.'

`Een oude geslepen rot, met veel tactiek en een zeer goede babbel.'

`Hij is een soort topsporter die nooit zijn doel heeft bereikt. Nu kan hij zijn doel wel bereiken.'

Frits Bolkestein:'

Ik vind hem ondanks zijn arrogante voorkomen iemand die niet terugkomt op eerder gedane uitspraken.'

`Betrouwbaar, intelligent, intellectueel, brede ervaring, komt goed over. Jammer dat hij zich hier niets aan gelegen laat liggen.'

`Omdat hij paars tot stand heeft gebracht.'