Krapte op kantorenmarkt blijft bestaan

De leegstand op de kantorenmarkt zal dalen tot 3,8 procent in 2001. Daarmee blijft de leegstand onder de 5 procent, die in deze sector algemeen geaccepteerd wordt, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. De onderzoekers baseren hun verwachtingen onder meer op het grote aantal bedrijven dat op zoek is naar grotere kantoren. Ruim 30 procent van de kantoorgebruikers heeft verhuisplannen. Dat percentage is de afgelopen zeven jaar niet meer zo hoog geweest. Vooral de groei van het aantal werknemers is de reden om naar andere huisvesting om te zien.

De ruimte die per werknemer in kantoren beschikbaar is, nam de afgelopen jaren af. Dat kwam vooral doordat de groei van het aantal werknemers is opgevangen in hetzelfde gebouw. Daarom verwacht Twijstra en Gudde de komende jaren een inhaalslag door verhuizingen van te krap gehuisveste bedrijven. (ANP)