Haags geklungel

De makers van de voortreffelijke dramaserie Retour Den Haag, geÏnspireerd op het gelijknamige boek van Ed van Thijn, moeten dezer dagen met stijgende wanhoop het nieuws gevolgd hebben. De kans dat een politiek tv-drama door de actualiteit wordt overschaduwd, is in Nederland uitermate klein.

De koddige situatie in de zomer, als wegens de vakanties een paar ministers het land besturen, zou normaliter de rest van het jaar kunnen worden gecontinueerd. Er gebeurt toch niks en als er iets gebeurt, regelen de ambtenaren het wel die toch precies weten wat de ministers niet willen weten.

,,Dit is nog niet mijn team, dit is het verkeerde loket en dit is niet mijn wijk.'' De Bijlmer-enquête bracht dit nog eens haarfijn aan het licht. Vandaar dat Kok en zijn vriendjes de enquêtecommissie al afschoten voordat het debat over hun bevindingen begonnen was.

In mafia-films zie je de Don dan een hand leggen in de nek van de nog net in leven zijnde enquêtevoorzitter. ,,Come here Theo, don't look at me like that. You know I always loved you... It's out of my hands... You understand, heh. You are like a brother to me. We're family. But I have to protect the rest of the family. Here, give me a kiss.''

Het is onduidelijk op welke punten de scenarioschrijvers de feiten naar eigen believen verbogen hebben, maar dat is gek genoeg niet storend. Ook mijn bedenkingen ten aanzien van acteurs die de onmogelijke taak hadden bekende personages te spelen, bleken volstrekt ongegrond.

Zelfs het feit dat sommige karakters, zoals Hirsch Ballin en Odette van Thijn, zo karikaturaal neergezet worden dat ze haast stripfiguren lijken, ondermijnt het verhaal niet.

Zo verschijnt Hirsch Ballin bij elke afspraak met de mededeling dat hij een andere afspraak heeft waar hij vervolgens weer meedeelt dat hij, etc. Het zou me niet verbazen als hij in de volgende aflevering over zijn goede vriendin Tante Sidonia begint, die als kind in een ketel met toverdrank gevallen is. Huub Stapel schittert als Ed van Thijn, omdat je, net als bij de echte, meteen instinctief van hem gaat houden.

Een rondje langs de nieuwsprogramma's leert dat de knulligheid en het opportunisme in Retour Den Haag helaas angstvallig dicht de realiteit benadert.

Rare jongens die politici.

Retour Den Haag, zondag, Ned.3, 21.05-21.55u.

    • Raoul Heertje