Geringe arbeidsaanwas in Europa

Ierland vormt een uitzondering, maar in de rest van Europa neemt het aantal mensen dat beschikbaar is voor werk vrijwel niet meer toe. Volgens het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut telde de beroepsbevolking in de Europese Unie in 1996 170 miljoen leden. In 2015 zullen dat er slechts 6 miljoen meer zijn, uitsluitend doordat meer vrouwen gaan werken. De groeiende Ierse bijdrage aan de beroepsbevolking heeft alles te maken met het relatief hoge lokale geboortecijfer.

De ontwikkeling van de Europese beroepsbevolking wordt de laatste decennia gekenmerkt door vergrijzing: ouderen stoppen eerder met werken en er melden zich minder jongeren op de arbeidsmarkt. Daar staat tegenover dat meer vrouwen zijn gaan werken. In Nederland is de arbeidsdeelname van vrouwen bijvoorbeeld toegenomen van 38 procent van het potentieel in 1983 tot 63 procent in 1996.

    • Jeannette van Bommel