De Nacht van Wiegel 9

Laten we niet al te lang stilstaan bij het handelen van de heren Wiegel (VVD) en De Graaf (D66). Hem kennende wilde Wiegel in zijn politieke nadagen vast wereldberoemd in Nederland worden en het D66 van De Graaf? Ach, je kunt niet ongestraft 33 jaar veelbelovend blijven. De zogenoemde democratische speeltjes van deze provinciale politiek correcte well-to-do-partij, als daar zijn de gekozen burgemeester, idem minister-president en natuurlijk het referendum zijn toch geen crisis waard. D66 kan er al 33 jaar mee leven dat er niets van komt (want niemand wil het echt). Dat de partij ondemocratische druk uitoefende om een beschadigd speeltje binnen te halen siert D66 niet. Neemt u van mij aan dat niemand iets geeft om het correctief referendum (als men al weet wat het is). We zijn in oorlog, het Nederlandse leger heeft vast al duizenden lijkenzakken besteld, nodig bij de grondoorlog. En Wiegel en De Graaf hebben de boel opgeblazen.

Weg met regeerakkoorden, weg met het poldermodel, weg met Wiegel en De Graaf, weg met Paars. Weg met het harmoniemodel dat heeft bewezen niet te werken. Vraag het maar aan mensen in de file, vraag het aan de mensen die aan de kant staan, vraag het de allochtonen. Weg met de politici die er zes jaar voor nodig hadden om de Bijlmerramp aan te pakken.

Weg met de folklore van kleine partijen, laten we een drempel van tien Kamerzetels inbouwen, laten we kiezen voor een twee- of driepartijenstelsel.

Weg met het harmoniemodel, leve het conflictmodel.

    • Bert Molenaar